Första föremålet en kjol

Kjolen har inventarienummer 1 och är det första föremålet som märktes in som föremål i Nordiska museets samlingar år 1872.

Det var under en resa i Dalarna år 1872 som Artur Hazelius tankar om att grunda ett kulturhistoriskt museum började. Där blev han medveten om att den gamla folkkulturen, med dess seder och bruk, höll på att gå förlorad i takt med industrisamhällets framväxt. De ålderdomliga dräkterna lades åt sidan och ersattes med modekläder. Insamlandet av folkdräkterna stod därför i centrum till en början och i första hand skulle museet visa upp olika variationer av dräkter som hörde hemma i livets och årets högtider.

Kjol, inv.nr 0000001. Foto: Bertil Wreting, © Nordiska museet

Kjolen från Stora Tuna socken i Dalarna hör ihop med en hel kvinnodräkt som består av nio andra dräktdelar som Artur Hazelius köpte för 15 riksdaler till Nordiska museets samlingar år 1872. Kjolen är hemvävd i halvylle, med varp av vitt lingarn och inslag i tuskaft med entrådigt ullgarn. Mönstret är breda randbårder i två nyanser rött, mörkblått, grönt samt flamfärgat garn i grönt/vitt resp. rött/vitt på omväxlande röd eller grön botten.