Gerda Cederblom (1867-1931)

Gerda Cederblom anställdes vid Nordiska museet år 1900 och kom bland annat att delta i herrgårdsundersökningarna, främst i Uppland. 1914 fick hon som amanuens ansvaret för samlingarna av svenska folkdräkter. Hennes bok om målaren Pehr Hilleström är fortfarande ett standardverk, hon har också författat ett flertal uppsatser i museets årsbok Fataburen.

Gerda Cederblom bedrev också en omfattande folkbildande verksamhet. Hennes arkiv består till stor del av uppsatser, föredrag och anteckningar. Därutöver finns bland annat brev, personalia och fotografier.