Gustav Vasastatyn

Det första man ser när man kommer in i Nordiska museet är en kolossalstaty som föreställer Gustav Vasa, kung av Sverige 1523–1560. Statyn utgör en påminnelse om att Nordiska museets samlingar har sin startpunkt i 1500-talet. Gustav Vasa brukar också sägas vara den som formade Sverige till en nationalstat.

Statyn skapades av den svenske skulptören Carl Milles och stod klar 1925. Till sin hjälp hade Milles skulptören och konsthantverkaren Hjalmar Fredriksson. Statyn är huggen i ek och rikt bemålad och förgylld. Målningen liksom förgyllningen utfördes av Olga Milles, hustru till Carl.  Kungens panna är formad av en bit ekträ från en ek som Gustav Vasa själv lär ha planterat vid sin födelsegård Rydboholm i Uppland.

Foto av den nuvarande statyn.

Gustav Vasafiguren är mäktig och despotisk. Under museibyggnadens första år fanns här en annan Gustav Vasastaty också den skapad av Carl Milles. Den statyn visade en gammal och trött kung. Denna första staty var gjord av gips och började så småningom att vittra sönder.

Foto av den första Gustav Vasastatyn.