Ha en hållhake på någon

Hållhake, eller krampa, är ett redskap för att hålla fast något i rätt läge. Används ofta av timmermän vid husbygge.

"Ha en hållhake" på någon betyder att ha vissa kunskaper som man kan utnyttja för att kunna styra en annan persons handlingar.