Ha häcken full

Foderhäck är en behållare med spjälor runt om. Den fylls med hö till kor, hästar och får. En häck kan också vara ett galler som placeras längs med vagnens sidor vid transport av hö och foder.

Ordet häck kommer från lågtyskans hek, som betyder grind eller galler. "Ha häcken full" betyder att ha mycket att göra, vara överlastad med arbete. Uttrycket är känt sedan 1896.