Hänga ihop som ler och långhalm

En blandning av lera och långhalm, långa halmstrån, kunde förr användas som byggnadsmaterial till enklare byggnader. Blandningen användes som fyllnadsmassa i väggarna som därefter beströks med kalkbruk. Ler och långhalm är inte ett särskilt stabilt byggnadsmaterial.

Numera används uttrycket ofta för att beskriva att något eller några hänger tätt samman. Ursprungligen hade det en ironisk innebörd, att något eller några hänger ihop trots att de egentligen inte passar bra tillsammans.