Hängskåp, 1850

Hållars Matthias Hansson kombinerade färg och form på ett personligt vis. Ofta använde han mörka toner och de utskurna tulpanhalvorna är typiska för honom. Hållars Matthias var också känd som fiolspelman. 

Eftersom jordbruket inte räckte att leva av i Dalarna, kunde en och samma dalkarl behöva vara bonde, timmerman, snickare, målare och kanske dessutom spelman och skollärare. På 1800-talet blev dock bönderna i Lima rika av att sälja timmer till Norge och sedan till träpatronen Dickson i Göteborg. De spenderade mycket pengar på inredning och möbler, såsom skåpet på bilden. Men i slutet av 1860-talet var de glada dagarna över, skogen var skövlad och pengarna slut. Lima var en av de socknar där flest emigrerade till Amerika.

hangskap_n1_14010.jpg

Skåpet har suttit på väggen ovanför den väggfasta bänken vid stugans långbord. Inuti finns en hylla för husgeråd och en skedhylla, där hushållets skedar hängde på rad.