Hans Malmberg

Hans Malmberg (1927-77) var under alla sina yrkesverksamma år reportagefotograf/bildjournalist. Bilderna han tog skulle fogas samman till en berättelse tillsammans med text och redaktionell formgivning. Men han tog också fotografier som, så att säga, stod för sig själva. De var ofta tagna i det av fransmannen H. Cartier-Bresson så kallade ”avgörande ögonblicket”, ett stilistiskt, innehållsligt och visuellt nyckelmoment av ett skeende.

Fotografierna präglas ofta av en skarp blick som med humor ser de absurda sidorna i vardagen. Malmbergs och kollegan Tore Johnsons förebilder kom ofta från Frankrike och USA, fotografer vilkas arbeten i utställningar, böcker och tidskrifter blivit tillgängliga efter krigsslutet 1945. Med småbildskamera och högkänslig film kunde nu svenska fotografer resa ut i världen och Malmberg blev en av de mest vittberesta fotograferna från 50-talet och framåt. Resorna gick bland annat till USA, Japan, Kuba, Vietnam, Korea, Iran, Egypten och Island. Ett av de första stora reportagen Malmberg gjorde var att för tidskriften Se:s räkning skildra kriget och den svenska rödakorskårens arbete i Korea 1950.

Trots de många utlandsresorna utförde Malmberg också åtskilliga reportage i Sverige, för till exempel Tidningen Vi samt Åhlén och Åkerlunds förlag. Han var därtill verksam som reklam- och produktfotograf för bland andra KF, SAS och Astra. Under 1950- och 60-talen utgav han dessutom flera fotobildböcker. År 1968 gjorde Hans Malmberg ett unikt reportage från Nordvietnam för Tidningen Vi. Det blev hans sista stora reportage för tidningsvärlden. Malmberg fortsatte dock att fotografera och presenterade år 1970 ett bildspel om den nybyggda stockholmsförorten Tensta på Liljevalchs konsthall.

Malmberg som alltid hade en kamera med sig fotograferade ständigt, även på sin fritid. Ett viktigt motivområde var naturligtvis hans egen familj. När han 1975 ställde ut på Fotografiska museet i Stockholm vissades även så kallad fri, det vill säga. icke beställd, fotografi. Hans Malmbergs fotografier spänner över en omvälvande period i Sveriges historia, från krigsslutet 1945 över folkhemsbyggande, välfärdsår, miljonprogram, vänstervåg, arbetskonflikter och folkomflyttning. De präglas av en utsökt teknik samt, innehållsligt, av en stark känsla för människans belägenhet.

Se bilder i DigitaltMuseum