Hemmens forskningsinstitut

Hemmens forskningsinstitut bildades 1944 av husmodersföreningar och kvinnoorganisationer.  Staten finansierade verksamheten och målet var att rationalisera hushållsarbetet med hjälp av forskning och konsumentupplysning.

Kvinna iförd andningsmask diskar, 1944. Foto: Ateljé Hernried, © Nordiska museet

Hushållslärare, kemister, näringsforskare, sociologer, arkitekter och ingenjörer klev in i människors hem och privatliv. De forskade, tog tid, undersökte och mätte. Husmoderns status höjdes – hon blev nu expert på hemarbete.

Fram till 1930-talet hade Sverige sämst bostadsstandard i Europa. Fler, bättre och billigare bostäder behövde byggas. Hemmens forskningsinstitut formulerade vad som ansågs vara god boendestandard. De skapade regler och normer.

1957 ombildades Hemmens forskningsinstitut och fick namnet Statens institut för konsumentfrågor, nuvarande Konsumentverket.

Läs mer på Wikipedia