Hitta på museet


Nordiska museets byggnad på Djurgården har fyra våningsplan med utställningar och upplevelser. På översta våningen, Plan 4, pågår arbete och förbereder med en ny stor basutställning. Du når utställningarna genom både trappor och hissar. 

Karta över Nordiska museet

Läs mer om museets tillgänglighet i vår tillgänglighetsguide

 

Foto: Hendrik Zeitler/ Nordiska museet


Plan 1, gatuplan

På plan 1, gatuplan, till höger om museets huvudingång, finns en tillgänglighetsentré för rullstolar och barnvagnar. På plan 1 ligger även: 
 Mellanplan, huvudentré  

Nordiska museets huvudingång ligger upp för trapporna på husets framsida, som vetter ut mot Djurgårdsvägen.


I huvudentrén finns en bemannad kassa och reception där du löser entrébiljett och visar upp eventuella förköpsbiljetter. Värdarna i entrén informerar gärna om museet och svara på frågor inför ditt besök.Plan 2, Stora hallen

I mitten av plan 2, Stora hallen, står den stora Gustav Vasa-statyn av Carl Milles. Denna fungerar vanligtvis som samlingspunkt inför guidade visningar. Stora hallen rymmer även:
 

Vänligen observera att trapporna mellan våning 2 och 3 vid Arktis - medan isen smälter är avstängda på grund av utställningen.


Plan 3 

Här finns utställningarna:
 

Plan 4

Nu förbereder vi hela översta våningen för Nordiska museets största satsning någonsin. En ny basutställning om livet i Norden under de senaste 500 åren öppnar 2023, i samband med museets 150-årsjubileum. Det innebär att utställningarna på plan 4 är stängda. 


Torntrapporna

Även torntrapporna, det mittersta trapphuset på Djurgårdsvägsidna, visar föremål ur museets samlingar: