Inför ditt besök till arkivet

Arkivet ligger i museibyggnaden på Djurgårdsvägen 6–16. Arkivexpeditionen delar disk med biblioteket och finns en trappa ner från museets entrékassa.

Garderob med med toaletter och låsbara skåp finns på samma våningsplan som arkiv och bibliotek. Väskor, ytterkläder, mat och dryck får inte tas med vid studiet av arkivmaterial. Mat och dryck finns att köpa i museets restaurang. För medhavd matsäck finns matsäcksrum.

Du får ha med skrivpapper, blyertspenna, dator och kamera till forskarsalen. Observera att vi inte ansvarar för besökarnas egen utrustning. Mobilen ska vara ljudlös i forskarsalen. Telefon- och andra samtal är inte tillåtna där.

Hur ska arkivmaterial hanteras? 

Arkivhandlingar läses på anvisad plats. Hantera handlingarna varsamt. Bomullsvantar används vid hantering av fotografier samt för vissa ömtåligare arkivhandlingar.

Det finns begränsningar i hur många volymer som får beställas fram. Hantera en volym åt gången. Om volymen består av lösa handlingar eller buntar ska den inbördes ordningen behållas.

Är allt material tillgängligt?

Nordiska museet är en stiftelse. Grundregeln är att arkivalierna ska vara tillgängliga för allmänheten, men det finns några undantag, till exempel material under uppordning och material som bedöms vara för ömtåligt. Några av våra samlingar kräver tillstånd för att få studeras.

Får man ta kopior?

I forskarexpeditionen finns en kopiator som besökare får använda. Be alltid om tillstånd innan du kopierar. Mycket av vårt material är tillåtet att kopiera, men det finns några undantag där fotostatkopiering inte tillåts: fotografier, arkivhandlingar med skört papper, inbundna volymer samt arkiv med förbehåll.

Fotografering med egen kamera (utan blixt) av arkivalier, foton etc. för eget bruk är i de flesta fall tillåtet. För arkiv med förbehåll finns särskilda villkor. Egna reprobilder av arkivoriginal får endast användas som arbetsmaterial. Före spridning eller publicering krävs tillstånd från Nordiska museets arkiv.

Vill du beställa bilder?

Verksamheten vid bildförmedlingen är under utredning.

I dagsläget kan vi inte leverera digital bild på beställning, men står till tjänst med framtagning av bild för egen reprofotografering i läse- och forskarsalen.

Du kan under tiden ladda ned digitala bilder eller förbereda ditt besök genom att leta efter bilder på www.digitaltmuseum.se. Där finns även ett begränsat antal bilder som redan är högupplösta och fria för användning. Då upplösningen varierar ansvarar du själv för att följa de CC-licenser som är kopplade till bilderna vid publicering.

Sök i våra samlingar

Många av våra arkiv och samlingar är även tillgängliga digitalt. 

Sök i samlingar