Inte ett vitten

Ett vitten var ett vitt mynt, alltså ett silvermynt. Kommer av lågtyskans witte med betydelsen vit slant. Vitten betecknade silvermynt av lågt värde.

"Inte ett vitten" betyder inte det minsta eller ingenting. Att inte äga ens ett vitten betyder alltså att inte äga någonting, inte ens ett silvermynt av lågt värde. Vitten kan också användas i uttryck som "mina synpunkter var inte ett vitten värda" och betyder då att synpunkterna ansågs vara helt värdelösa eller inte beaktades.