Källor till månadens föremål juli 2014

Läs blogginlägget

Nordiska museets arkiv, Gårdshandlingar. Vol. 17:26

Odén, Birgitta. 2012. Äldre genom tiderna – Åldrande och äldrepolitik som en historiker ser det. Stockholm: Carlssons förlag
Gaunt, David. 1996. Familjeliv i Norden. Möklinta : Gidlunds förlag
Andersson, Lars (red). Socialgerontologi.  Lund : Studentlitteratur.