Källor till månadens föremål juni 2014

Läs blogginlägget

Litteratur ur Aula Ekströms samling

Amsee, Willem: Kort onderwys hoe men op alle voorkomen, de vlactens als mede holle en gebulte lichaame sonnewysers kan maken met een passer en liniae,1750.
Celsius, Anders: Ett bref till N.N. om jordens figur, skrifwit i Pello. Stockholm, 1736
Celsius, Anders: En underrettelse huru man efter solens ojämna rörelse bör rätt ställa ett uhrwärk, at thet hela åhret igenom behåller en jämn och oförändrad gång. Norrköping, 1727
Kort onderwys hoemen op alle voorkomende vlaktens als mede holle en gebulte lighaamen zonnewysers kan maaken door passer en liniaal. 1774.
Munster, Sebastian: Compositio horologiorum,in plano, muro, truncis, anulo, con concauo, cylindro & variis quadrantibus, cum signorum zodiaci & diuersarum horarum inscriptionibus. Basel, 1531

Hela samlingen

Föremål ur Aula Ekströms samling

NM.0151499 Solvisare
NM. 0151501 Solvisare
NM. 0151485 Solvisare
NM. 0151481 Solvisare

Arkivmaterial

John Ekströms arkiv, Nordiska museets arkiv: mapp med skisser av solur utförda av Ekström.