Kontakta oss

Styresmannen

Styresmannen, som är Nordiska museets högsta chef, leder och samordnar stiftelsens verksamheter.

Styresman: Sanne Houby-Nielsen

För kontakt med Styresman:
Avdelningschef: Sven Rentzhog
Tel: 08-519 545 44 (09.00–16.00)
E-post: sven.rentzhog@nordiskamuseet.se

Kontorsassistent: Göran Karlsson
Tel: 08-519 545 99 (09.00–14.00)
E-post: goran.karlsson@nordiskamuseet.se

Ekonomi & Utveckling

Chef Ekonomi & Utveckling: Karin Englund
Tel: 08-519 546 22
E-post: karin.englund@nordiskamuseet.se

HR-chef: Rebecca Rosenqvist
Tel: 08-519 546 08
E-post: rebecca.rosenqvist@nordiskamuseet.se

Redovisningschef: Annelie Ramsten
Tel: 08-519 545 21
E-post: annelie.ramsten@nordiskamuseet.se

Hallwylska Professuren

Gästprofessor: Lotten Gustafsson Reinius
Tel: 08-519 545 85
E-post: lotten.gustafsson.reinius@nordiskamuseet.se

Museiupplevelsen

Chef museiupplevelsen: Vanessa Gandy
Tel: 08-519 546 73
E-post: vanessa.gandy@nordiskamuseet.se

Digital interaktion

Avdelningschef: Sven Rentzhog
Tel: 08-519 545 44
E-post: sven.rentzhog@nordiskamuseet.se

IT-chef: Stefan Von Pongracz
Tel: 08-519 545 14
E-post: stefan.pongracz@nordiskamuseet.se

Kommunikation

Kommunikationschef: Emma Reimfelt
Tel: 08-519 545 59
E-post: emma.reimfelt@nordiskamuseet.se

Pressansvarig: Sofia Hiller
Tel: 08-519 545 18
E-post: sofia.hiller@nordiskamuseet.se

Projektkontoret

Projektkontoret har ansvar för att leda och organisera museets utställningsprojekt.

Projektchef utställningar: Elna Nord
Tel: 08-51954560
E-post: elna.nord@nordiskamuseet.se

Avdelning Bevarande & Säkerhet

Ansvarar för stiftelsens egendomar i form av fastigheter, utemiljöer, föremål, hyrda lokaler & magasin samt bevarande och säkerhet.

Avdelningschef: Leif Hed
Tel: 08-519 546 86
E-post: leif.hed@nordiskamuseet.se

Sektionschef Fastighet: Martin Welander
Tel: 08-519 545 51
E-post: martin.welander@nordiskamuseet.se

Sektionschef Utemiljöer: Susanne Yderbo
Tel: 08-519 545 01
E-post: susanne.yderbo@nordiskamuseet.se

Sektionschef Verkstad: John Christie
Tel: 08-519 546 32
E-post: john.christie@nordiskamuseet.se

Sektionschef Bevarande: Sara Ellenius 
Tel: 08-519 545 45
E-post: sara.ellenius@nordiskamuseet.se

Avdelning Kulturhistoria

Avdelningen ansvarar för insamling, dokumentation och kunskapsuppbyggnad av museets samlingar. Avdelningen tillgängliggör samlingarna och förmedlar kunskap genom visningsverksamhet, undervisning, publikationer och utställningar samt genom olika digitala plattformar. Inom avdelningen ingår Sektion Arkiv & Bibliotek, Sektion Föremålslogistik och Sektion Intendenter samt Center för dräkt och mode.

Avdelningschef: Patric Young
Tel: 08-519 545 76
E-post: patric.young@nordiskamuseet.se

Sektionschef Arkiv & Bibliotek: Magnus Åhrgren (från 25 januari 2021)

Sektionschef Föremålslogistik: Birger Ekornåsvåg Helgestad
Tel: 08-519 546 44
E-post: Birger.Helgestad@nordiskamuseet.se

Gruppledare för Center för dräkt och mode: Aron Erstorp
Tel: 08-519 546 43
E-post: aron.erstorp@nordiskamuseet.se

Avdelning Publik

Ansvarar för stiftelsens kunskap och kompetens om bemötande, värdskap, pedagogik, program och försäljning.

Avdelningschef: Sara Källström
Tel 08-519 546 99
E-post: sara.kallstrom@nordiskamuseet.se

Sektionschef Butik: Hanne Segelberg
Tel: 08-519 546 04
E-post: hanne.segelberg@nordiskamuseet.se

Sektionschef Värdar: Mattias Johansson
Tel: 08-519 545 50
mattias.johansson@nordiskamuseet.se

Slott & gårdar

Chef Slott & Gårdar: Eva Skyllberg
Tel: 08-519 545 69
E-post: eva.skyllberg@nordiskamuseet.se