Kontakta oss

Styresmannen

Styresmannen, som är Nordiska museets högsta chef, leder och samordnar stiftelsens verksamheter.

Styresman: Sanne Houby-Nielsen


Styresmannens sekreterare: Camilla Nilsson
Tel: 08-519 546 21
E-post: camilla.nilsson@nordiskamuseet.se

Ekonomi & Utveckling

Chef Ekonomi & Utveckling: Karin Englund

Tel: 08-519 546 22

E-post: karin.englund@nordiskamuseet.se

HR-chef: Rebecca Rosenqvist

Tel: 08-519 546 08

E-post: rebecca.rosenqvist@nordiskamuseet.se

Redovisningschef: Annelie Ramsten

Tel: 08-519 545 21

E-post: annelie.ramsten@nordiskamuseet.se

Hallwylska Professuren

Gästprofessor: Lotten Gustafsson Reinius
Tel: 08-519 545 85
E-post: lotten.gustafsson.reinius@nordiskamuseet.se

Museiupplevelsen

Chef museiupplevelsen: Vanessa Gandy

Tel: 08-519 546 73

E-post: vanessa.gandy@nordiskamuseet.se

Digital interaktion

Avdelningschef: Sven Rentzhog

Tel: 08-519 545 44

E-post: sven.rentzhog@nordiskamuseet.se

IT-chef: Stefan Von Pongracz

Tel: 08-519 545 14

E-post: stefan.pongracz@nordiskamuseet.se

Kommunikation

Kommunikationschef: Emma Reimfelt

Tel: 08-519 545 59

E-post: emma.reimfelt@nordiskamuseet.se

Pressansvarig: Sofia Hiller
Tel: 08-519 545 18
E-post: sofia.hiller@nordiskamuseet.se

Projektkontoret

Projektchef uställningar: Elna Nord
Tel: 08-51954560
E-post: elna.nord@nordiskamuseet.se

Avdelning Bevarande & Säkerhet

Avdelningschef: Leif Hed

Tel: 08-519 546 86

E-post: leif.hed@nordiskamuseet.se

Sektionschef Fastighet & Park: Magnus Gustafsson

Tel: 
08-519 546 30
E-post: Magnus.gustafsson@nordiskamuseet.se

Sektionschef Verkstad: John Christie

Tel: 08-519 546 32

E-post: john.christie@nordiskamuseet.se

Sektionschef Bevarande: Sara Ellenius 

Tel: 08-519 545 45

E-post: sara.ellenius@nordiskamuseet.se

Avdelning Kulturhistoria

Avdelningschef: Helen Persson

Tel: 08-519 546 23

E-post: helen.persson@nordiskamuseet.se

Sektionschef Arkiv & Bibliotek: Katarina Standár

Tel: 08-519 545 77

E-post: katarina.standar@nordiskamuseet.se

Inom avdelningen ingår Sektion Arkiv & Bibliotek, Sektion Föremålslogistik och Sektion Intendenter samt Center för dräkt och mode.

Avdelning Publik

Avdelningschef: Sara Källström

Tel 08-519 546 99

E-post: sara.kallstrom@nordiskamuseet.se

Sektionschef Butik: Hanne Segelberg

Tel: 08-519 546 04

E-post: hanne.segelberg@nordiskamuseet.se

Sektionschef Värdar: Mattias Johansson
Tel: 08-519 545 50
mattias.johansson@nordiskamuseet.se

Julita gård

Avdelningschef: Eva Skyllberg

Tel: 08-519 545 69

E-post: eva.skyllberg@nordiskamuseet.seSektionschef Fastighet & Mark: Roger Johnsson

Tel: 08-519 545 62

E-post: roger.johnsson@nordiskamuseet.se

Sektionschef Förmedling & Service: Maria Ingras

Tel: 08-519 546 57

E-post: maria.ingras@nordiskamuseet.se