Kontakta oss

Styresmannen

Styresmannen, som är Nordiska museets VD, leder och samordnar stiftelsens verksamheter.

Styresman: Sanne Houby-Nielsen

För kontakt med Styresman:
Anette Jansson, chefsassistent
Tel: 08-519 545 62
E-post: anette.jansson@nordiskamuseet.se

Ekonomi & Utveckling

Chef Ekonomi & Utveckling: Karin Englund
Tel: 08-519 546 22
E-post: karin.englund@nordiskamuseet.se

HR-chef: Rebecca Magnusson Rosenqvist
Telefon: 08-51954608
E-post: Rebecca.Rosenqvist@nordiskamuseet.se

Redovisningschef: Annelie Ramsten
Tel: 08-519 545 21
E-post: annelie.ramsten@nordiskamuseet.se

Hallwylska Professuren

Gästprofessor: Lotten Gustafsson Reinius
Tel: 08-519 545 85
E-post: lotten.gustafsson.reinius@nordiskamuseet.se

Museiupplevelsen

Chef Museiupplevelsen: Vanessa Gandy
Tel: 08-519 546 73
E-post: vanessa.gandy@nordiskamuseet.se

Avdelning Digital interaktion

Avdelningschef: Sven Rentzhog
Tel: 08-519 545 44
E-post: sven.rentzhog@nordiskamuseet.se

IT-chef: Stefan von Pongracz
Tel: 08-519 545 14
E-post: stefan.pongracz@nordiskamuseet.se

Kommunikationsenheten

Kommunikationschef: Emma Reimfelt
Tel: 08-519 545 59
E-post: emma.reimfelt@nordiskamuseet.se

Pressansvarig: Sofia Hiller
Tel: 08-519 545 18
E-post: sofia.hiller@nordiskamuseet.se

Projektkontoret

Projektkontoret har ansvar för att leda och organisera museets utställningsprojekt.

Projektchef utställningar: Elna Nord
Tel: 08-51954560
E-post: elna.nord@nordiskamuseet.se

Avdelning Fastighet & Säkerhet

Ansvarar för stiftelsens egendomar i form av fastigheter, utemiljöer, föremål, hyrda lokaler & magasin samt bevarande och säkerhet.

Avdelningschef: Leif Hed
Tel: 08-519 546 86
E-post: leif.hed@nordiskamuseet.se

Fastighetsenheten Stockholm: Kennet Blixt
Telefon: 08-51954607
E-post: Kennet.Blixt@nordiskamuseet.se

Sektionschef Fastighet: Gustaf von Mecklenburg
Tel: 070-793 13 88
E-post: gustaf.mecklenburg@nordiskamuseet.se

Sektionschef Verkstad: John Christie
Tel: 08-519 546 32
E-post: john.christie@nordiskamuseet.se

Avdelning Kulturhistoria

Avdelningen ansvarar för insamling, dokumentation och kunskapsuppbyggnad av museets samlingar. Avdelningen tillgängliggör samlingarna och förmedlar kunskap genom visningsverksamhet, undervisning, publikationer och utställningar samt genom olika digitala plattformar. Inom avdelningen ingår Sektion Arkiv & Bibliotek, Sektion Föremålslogistik och Sektion Intendenter samt Center för dräkt och mode.

Avdelningschef: Fredrik Svanberg
Tel: 08-519 54 596
E-post: fredrik.svanberg@nordiskamuseet.se

Sektionschef Samlingar: Aron Erstorp
Telefon: 08-51954643
E-post: Aron.Erstorp@nordiskamuseet.se

Sektionschef Arkiv & Bibliotek: Magnus Åhrgren
Tel: 08-519 545 02
E-post: magnus.ahrgren@nordiskamuseet.se

Sektionschef Intendenter: Fredrik Svanberg
Tel: 08-519 54 596
E-post: fredrik.svanberg@nordiskamuseet.se

Avdelning Publik

Ansvarar för stiftelsens bemötande, värdskap, pedagogik, program och försäljning, samt publika utemiljöer park och trädgård.

Avdelningschef: Sara Källström
Tel 08-519 546 99
E-post: sara.kallstrom@nordiskamuseet.se

Sektionschef Butik: Hanne Segelberg
Tel: 08-519 546 04
E-post: hanne.segelberg@nordiskamuseet.se

Sektionschef Värdar: Mattias Cederström
Tel: 08-519 547 97
E-post: mattias.cederstrom@nordiskamuseet.se

Sektionschef Publika aktiviteter slott och gårdar: Maria Ingras
Tel: 08-519 546 57
E-post: maria.ingras@nordiskamuseet.se

Sektionschef Utemiljöer: Susanne Yderbo
Tel: 08-519 545 01
E-post: susanne.yderbo@nordiskamuseet.se