Läcka som ett såll

Ett såll är ett redskap som förr användes för grovrensning av säd. Sållets botten var tillverkat av vidjor, rep eller rotting som flätats. När sållet skakas faller sädeskornen igenom men skräpet stannar kvar. En sil är också en form av såll.

"Läcka som ett såll" betyder att läcka kraftigt, till exempel som en otät båt. Läcka som ett såll betyder också att sprida information om något som man borde hållit tyst om. Ha ett minne som ett såll betyder att ha dåligt minne.