Leva i kappsäck

Ursprungligen en mjuk tygpåse för förvaring av kläder. Den användes av ryttare och hängdes över sadelknappen. Ordet kappsäck är känt i svenskan sedan 1482. Det kan vara en direkt översättning av tyskans Mantelsack (ty. Mantel, sv. mantel, kappa).

"Leva i kappsäck" betyder att man flyttar ofta, bor lite provisoriskt och därför inte hinner packa upp. Uttrycket finns belagt i texter från tidigt 1900-tal.