Levande traditioner – det immateriella kulturarvet

Sedan drygt tio år deltar Sverige aktivt i Unesco:s arbete för att trygga immateriella kulturarv, som även kallas Levande traditioner. Under 2021 påbörjas i Sverige nomineringar till en internationell lista över Levande traditioner.

Nordiska museet och Unesco:s arbete med immateriellt kulturarv

I Sverige ansvarar Institutet för språk- och folkminnen (ISOF) för tillämpningen av Unesco:s konvention om det immateriella kulturarvet, med bland andra Nordiska museet som samarbetspartner. Tillsammans med ISOF uppmärksammar Nordiska museet immateriella kulturarv särskilt i form av muntliga berättartraditioner, ritualer i vardag och högtid samt världsbilder.

Nominera Levande traditioner under 2021

Under perioden 15 mars och 15 april i år är det möjligt att som privatperson, sammanslutning eller organisation föreslå nomineringar till Unesco:s internationella lista och till ett register. Förslagen lämnas direkt till Institutet för folkminnen via deras hemsida.

Mer information om det Levande kulturarvet och nomineringar till den internationella listan finner du på ISOFS hemsida