Ligger i stöpsleven

Stöpslev är ett redskap som används vid smältning av bly eller tenn. Med stöpsleven kan det smälta blyet eller tennet hällas i gjutformar.

Ligger i eller är i stöpsleven innebär att något är under omprövning eller diskussion. Det som ligger i stöpsleven är fortfarande formbart.