Litteratur om folklig dräktkultur

I bokstavsordning, med kommentar

Bohusdräkter, tolkningar under ett sekel
Centergran, Ulla
Bohusläns museums förlag 2001
Om hur bygdedräkterna från Bohuslän skapats och burits från början av 1900-talet.

Bygdedräkter, bruk och brukare
Centergran, Ulla
Etnologiska föreningen i Västsverige 1996
Ulla Centergrans doktorsavhandling.

Bygdedräkter i Västmanlands län
Reimerson, Anna Karin, Liby, Håkan
Västmanlands läns hemslöjdsförbund, 1998
Om såväl bygdedräkter som folkligt mode i Västmanlands län. Dräkter från 14 socknar beskrivs. 

Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö socken 1750-1850
Hedlund, Greta
Ovansjö hembygdsförenings förlag, 1951, 1981
Ovansjödräkten (både manlig och kvinnlig) i detalj samt textil slöjd.

Dräktbruk och linnetradition
Nicklasson, Hasnis Eva , Danielsson, Hams Ulla, Matsols, Hans
Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund 1997
Dräktbruk och linnetradition i dalasocknarna Svärdsjö och Enviken.

Dräktfolket. Möte med tradition
Notini, Anja
Atlantis 1980
Om dräkt- och slöjdhantverkare; mycket vackra bilder.

Folkdräkter
Nylén, Anna-Maja
Nordiska museets förlag 1949
Nyléns första bok om folkdräkterna i Nordiska museets samlingar. Teckningar av Ingemar Tunander.

Folkdräkter
Nylén, Anna-Maja
Nordiska museets förlag, 1971
Nyléns andra bok om folkdräkterna i Nordiska museets samlingar. Var officiellt bara en nyutgåva av den första boken, men är mycket omarbetad, och nu med foton.

Folkdräkter i Sverige
Bergman, Ingrid, Notini, Anja
Svenska Institutet, 2001
Text av Ingrid Bergman, tidigare chef för Nordiska museets textila avdelning; foto av Anja Notini (i stort samma foton som i Anjas bok Dräktfolket).

Folkdräkter förr och nu. Tradition och sömnad
Centergran, Ulla, Kirvall, Kicki
LTs förlag 1986
Mycket praktiskt anlagd bok om alla olika delar i bygdedräkter och om hur man tillverkar sig dem.

Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige
Arnö Berg, Inga, Hazelius Berg, Gunnel
ICA-förlaget, 1975
Den klassiska "vita ICA-boken"; den hittills mest heltäckande boken om våra bygdedräkter.

Folklig dräkt
Svensson, Sigfrid  Red.
Liber Läromedel 1974
Antologi med bl.a. Sigfrid Svensson, Bo Lönnqvist och Anna-Maja Nylén.
En bok om forskning om folkdräkter; om ursprung, användning och återupptagande.

Folkligt dräktsilver. Ur Kulturens samlingar
Svensson, Sigfrid
ICA-förlaget, 1978
Om dräktsilver, främst från samlingarna på Kulturen i Lund, men även allmänt.

Nyutgåva av Gammalt dräktsilver.
Folkligt dräktskick i Västra Vingåker och Österåker
Nylén, Anna-Maja
Södermanlands museum 1978
Om dräktsilver, främst från samlingarna på Kulturen i Lund, men även allmänt.

Gammalt dräktsilver
Svensson, Sigfrid
ICA-förlaget, 1964
Om dräktsilver, främst från samlingarna på Kulturen i Lund, men även allmänt.
Har senare givits ut som Folkligt dräktsilver.

Gästrikedräkter. Bland nattkappor och tvinnskört
Eriksson, Lena Liby, Håkan
Gästriklands kulturhistoriska förening, 2006
Genomgång av dräkter från nio socknar samt en kulturhistorisk belysning av Gästriklands folkliga dräktkultur. 

Helg och söcken
Rehnberg, Mats  Red.
Albert Bonniers förlag, 1973
Bilder ur svenska folkets liv och arbete vid mitten av förra seklet. Sammanfattning av:
Bilder ur svenska folklifvet (1855)
Svenska folket sådant det ännu lefver vid Elfvom på Berg och i Dalom (1862)

Kattuntryck. Svenskt tygtryck 1720-1850
Henschen, Ingegerd
Nordiska museets förlag, 1992
Alla sorters kattuntryck, och om vilka svenska manufakturer som gjorde dem.

Kläder. Funktion och betydelse
Centergran, Ulla
Eget förlag, 1987
Häftad stencil.

Kläderna gör upplänningen
Liby, Håkan
Upplands museum, 1997

Folkligt mode och bygdedräkter i Uppland; tradition och trender.
Knyppling. Ett hantverk med spets
Malmberg, Kristina
Warne förlag, 2002
Om kvinnor och knyppling i estlandssvensk tradition; alla sorters knyppling.

Manskläder i modedräkt och folklig tradition
- - - antologi
Nämnden för hemslöjdsfrågor, 1993
Rapport från Nordiskt dräktseminarium hållet på på Hemslöjdens kursgård Sätergläntan.

Norrbotten 2003-2004
- - - antologi
Norrbottens museum, 2004
Årsbok 2003-2004 för Norrbottens Hembygdsförbund och Norrbottens museum.
En antologi om bygdedräkter och folkligt mode i Norrbottens län. Inkluderar en artikel om romisk dräkt och en om samisk dräkt. 

Purpur, koschenill, krapp. En bok om röda textilier.
Sandberg, Gösta
Tidens förlag, 1996
Allt om röda textilier, såväl rödbottnade kattuntryck som infärgning av ull etc. Tekniker och ursrpung.

Skjortor
Nordlinder, Eva
Nordiska museet, 1978
Mönster och sömnadsbeskrivningar av nio dräktskjortor från hela Sverige.

Skomod och skotillverkning
Jäfvert, Ernfrid
Kooperativa förbundets bokförlag, 1938
Om skor från medeltiden till mitten på 1900-talet.

Skånska allmogedräkter och deras tillkomst
Forsberg, Signe
C.W.K. Gleerups förlag, 1926
Beskrivning av forna tiders sockenhantverkare; mäster, gesäller, lärlingar. Uppdelning av de skånska dräkterna.

Sockendräkter i Dalarna
- - - antologi
Dala-Demokraten, 1973
Sammanställning av färgbildserie som publicerades i Dala-Demokraten under 1973; bilder av Benny Norgren, Birger Persson och Rune Österlund.

Svartstick
Hådell, Anna
LTs förlag, 1980
Beskrivning av och mönster till svartstick, den speciella broderteknik som framförallt använts i Leksand, Åhl och Gagnef. 

Svenska allmogedräkter
Cederblom, Gerda
Nordiska museet, 1921
Beskrivning av folkdräkter i Nordiska museets samlingar. Teckningar av Emelie von Walterstorff.

Svenska folkdräkter
Wistrand, P.G.
Nordiska museet, 1907
Beskrivning av folkdräkter i Nordiska museets samlingar. Teckningar av Emelie von Walterstorff.

Svenska tröjor
Christoffersson, Britt-Marie
ICA-förlaget, 1988
Tröjor - nya modeller efter gamla mönster

Takhimlar och brudhandskar
Widhja, Inger
Skaraborgs länsmuseum, 1990
Folklig textiltradition i Västergötland.

Trädda tyllspetsar från Herrestads och Ingelstads härader
Nordström, Wivi-Ann
Ystads museum, 2003
Mönster till och beskrivningar av trädda tyllspetsar från Herrestads och Ingelstads härader (Skåne)

Tygprovssamlingar
Goliger, Eva
Norma, 1984
Tygprovssamlingar från Göteborgs & Bohus län samt Älvsborgs län.

Österlens folkdräkter
Nilsson, Håkan  Red.
Ystads fornminnesförening, 2000