Livestreamat samtal: Leva i orostider

Hur hanterar vi människor den oro och rädsla som kan uppstå under tider av pandemi och klimatförändringar? 25 mars hölls ett livesänt samtal på museet med endast digital publik. Här kan du titta i efterhand.

I samtalet deltog Helena Hörnfeldt (etnolog), Lisa Clefberg (leg. psykolog) och Marja-Lisa Keinänen (religionsvetare och forskarröst i utställningen Arktis – medan isen smälter), moderator var Pernilla Glaser.

Under kvällen berördes frågor om oro och undergång, tankar om pånyttfödelse och hur temat tar sig uttryck i vår samtid.
 

 


 

Medverkande:

Lisa Clefberg är legitimerad psykolog och psykoterapeut, disputerad inom kognitiv beteendeterapi (KBT) vid Stockholms Universitet. Lisa har arbetat med ångest, oro och rädsla i över 20 år.

Helena Hörnfeldt är docent i etnologi vid Stockholms universitet och forskar om kollektiva rädslor i olika tider, med ett särskilt fokus på barn och unga.

Marja-Liisa Keinänen är Religionsvetaren vid Stockholms universitet och forskar om skogsfinnarnas språksituation och religiösa liv. Hon är också knuten till utställningen Arktis – medan isen smälter.

Samtalet leddes av moderator Pernilla Glaser, författare och samtalsledare.