Mitt liv: Digital insamling för skolan

Mitt liv är en rikstäckande, digital insamling för elever i grundskolan, särskilt riktad till mellanstadiet. På ett liknande sätt som i Nordiska museets insamlingsprojekt Mitt hem från 1942 får barnen lämna in berättelser om sitt eget liv, som en hälsning till framtiden.

Insamlingen blir en del av Nordiska museets samlingar, där materialet kommer att finnas tillgängligt för framtidens forskare. Insamlingen genomförs och presenteras på  mittliv.minnen.se.

Mitt hem 1942

Insamlingen är inte den första som Nordiska museet och UR gör tillsammans. I slutet av september 1942 presenterades en ny pristävling i den svenska skolradion: Beskriv ditt hem! Tävlingen var ett sam­arbete mellan Skolradion (nuvarande UR) och Nordiska museet.

Tusentals skolbarn deltog i insamlingen som ägde rum 1942, i skuggan av andra världskriget. Här skildrade barnen sina hem och sina liv med detaljerade teckningar, foton och handskrivna dokument. Det var inte ovanligt att barnen arbetade efter skolan, behövde be om lov för att göra läxan och hade kaniner hemma, främst som mat.