Mörka och kyliga färger

Under vårflyttningen hade Emelie Demant Hatt och hennes samiska värdfolk varit tvungna att ta sig över en forsande älv på en smal och hal bro av is. Det var en farofylld vandring som både skrämde och fascinerade konstnären. Det var förmodligen denna upplevelse som gav henne inspiration till målningarna Isbro och Isbro over Elven.