Namnet Nordiska museet

När Nordiska museet grundades 1873 hette museet Skandinavisk-etnografisk samling. År 1880 ombildades museet till en stiftelse. I samband med detta ändrades namnet till Nordiska museet.

De båda namnen på museet visar att Artur Hazelius avsåg att samla föremål från alla de nordiska länderna. Han skrev i de första stadgarna: ”Det skall vara ett hem för minnen framför alt ur svenska folkets lif, men ävfen ur andra folks, som med det svenska äro befryndade.”

Detta speglar hans skandinavistiska intresse och hans uppfattning att de nordiska kulturerna hade starka historiska och kulturella band, han såg länderna som besläktade med varandra. Under Hazelius tid samlades därför ett stort antal föremål från de nordiska länderna, främst från Norge som  fram till 1905 var i union med Sverige.

Efter Artur Hazelius död 1901 ändrades detta och Nordiska museet såg därefter endast Sverige som sitt insamlingsområde.

Brudgumshandskar från Söndre Trondheim, Norge