När bokstäverna inte vill bli ord

Bengt 79 år, Nyköping

Bengt var utanför i skolan utan att veta varför. I dikten Dyslexi beskriver han hur det har präglat honom och om sin seger över rädslan.

Jag vet hur det känns
när bokstäverna inte vill bli ord
och när bockarna lyser röda
på mina skrivbokssidor
medan kamraterna läser
indianböcker!

Jag vet hur det känns
att vara kvarsittare
och se sina kamrater gå i
klassen högre.
Medan jag efter fem års kamp
ej får gå i sista klass.

Jag vet hur det känns
när chefen på jobbet har fel
och mitt självförtroende
inte finns.
Att göra min röst hörd är inte
att tänka på,
sitter åter tyst bland
kamraterna.

Jag vet hur det känns
att ha en far som var bäst
i klassen
men säger att jag är lat och
bortskämd.
Att känna sig dum och utanför
men inte veta varför.

Jag vet hur det är
att känna glädjen
efter seger mot drakarna
som alltid vill dra ner mig
i träsket av rädsla och
modlöshet.

Teckenspråk

Lätt svenska

Talspråk

Talspråk - Lätt svenska