Nils Månsson

Det var ofta ett starkt intresse för hembygden som bidrog till att människor ville bli meddelare åt Nordiska museet. Detta gäller t.ex. för mannen Nils Månsson som föddes 1888 i Sösdala, Norra Mellby socken, väster om Kristianstad. Hans föräldrar hade ett jordbruk som sonen fick överta 1914. Nils gifte sig och fick två söner och en dotter. I början av 30-talet, när barnen fortfarande var små, dog hans fru. Familjen flyttade då från gården in till en nybyggd villa i Sösdala samhälle. Ungefär 20 år senare gifte Nils om sig med Greta som var Sösdala poststations föreståndarinna.

Förutom jordbruket hade Nils en rad uppdrag i socknen. Under en lång period var han t.ex. ordförande i barnavårdsnämnden. Nils Månsson var dessutom en mycket aktiv medlem i ortens missionsförsamling. I 20 år var han dess ordförande och i 50 år (!) höll han söndagsskola.

På 1950-talet blev det kommunsammanslagning och man beslöt att ge ut en historik över socknen. Norra Mellby sockenbok kom 1956 och en stor del av innehållet är författat av Nils Månsson. Han fick dock inte med allt han ville i den varför han 10 år senare, på egen hand, gav ut boken "Efterskörd". I slutet av 1960-talet var Nils även medförfattare till boken "Sösdala, data och minnesbilder" som framförallt handlar om Sösdala municipalsamhälle. I Nordiska museets arkiv finns 18 frågelistsvar från Nils Månsson. Ett av dem är emellertid ett svar på en frågelista från Folklivsarkivet i Lund. Den heter ”Tänk på vilodagen” och är ett av hans längsta (10 sidor). Med tanke på hans engagemang i missionskyrkan kan man gissa att det var ett ämne som låg honom varmt om hjärtat.

Marianne Olsson, intendent vid Nordiska museet, har tagit fotografiet på Nils i trädgården till huset i Sösdala. När hon 1976 anlände till paret Månsson hade de ordnat med en stor tårta och skaffat hjälp till kaffekoket. De hade räknat med att det skulle komma många från Nordiska museet för att hylla ”den store medarbetaren”. Att besvara 18 frågelistor är visserligen inte fy skam, men det finns meddelare som svarat på mer än dubbelt så många.