Nordiska museet som frimärke 2023

Nordiska museet är ett frimärke i frimärksserien Sverige under 500 år. Utgåvan gör några nedslag i historien genom att visa byggnader med olika funktion och från olika århundraden. 

Med frimärksutgåvan Sverige under 500 år uppmärksammar PostNord att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung.

Ett frimärke med en illustration i färg av Nordiska museet på Djurgården i Stockholm och en sked i älghorn med mönster i skedbladet. Det har texten Sverige 30 kr

Nordiska museet står för funktionen kultur

Utgåvan består av fem byggnader från olika århundraden, som tillsammans med ett föremål, representerar statsmakt, handel, kultur, industri och kyrka. Nordiska museet är den byggnad som står för kultur. En dekorerad samisk sked representerar museets 1,5 miljoner kulturhistoriska föremål

Samisk sked i älghorn

Skeden i älghorn är utförd och dekorerad av Pål Zakrisson från Frostviken, Jämtland omkring 1862. Mönstret i skeden har inspirerat till den konstnärliga gestaltningen av Outi Pieski i museibyggnadens västra entré Two directions från 2020.

Sverige under 500 år – Nordiska museet

  • Foto: Alexander Assal (museibyggnaden) och Karolina Kristensson (sked),  Nordiska museet

  • Illustration efter foton: Graham Samuels

  • Design: Eva Wilsson

  • I handeln från 12 januari 2023

  • Finns i Museibutiken på Nordiska museet.