Nordiska museet utvecklar museibyggnaden på Djurgården

Stiftelsen Nordiska museet bedriver sin huvudsakliga verksamhet i museibyggnaden på Djurgården. Byggnaden, som ritades av Isak Gustaf Clason och invigdes 1907, har i dag ett stort kulturhistoriskt värde och är därför förklarad som byggnadsminne.

Sedan 2006 förvaltar Stiftelsen Nordiska museet byggnaden i egen regi och som ägare av museibyggnaden står stiftelsen själv för den infrastrukturella utvecklingen såsom tillgänglighet, säkerhet, underhåll och tekniska frågor.

Nordiska museets generalplan

Den infrastrukturella utvecklingen av byggnaden följer sedan början av 2016 en ”generalplan” framtagen av Nordiska museets ledning i samarbete med Lone Pia Bach, restaureringsarkitekt och professor i arkitektur vid Kungliga konsthögskolan. Generalplanen syftar i huvudsak till att successivt anpassa museibyggnaden till en modern museiverksamhet och en publik tillströmning på upp emot 500 000 besök årligen och att värna och lyfta fram byggnadens särdrag.

Generalplanens ambitioner kan på så sätt liknas vid renoveringen av Nationalmuseum men genomförs utan att stänga museet. För närvarande sker finansieringen genom museets egna resurser och genom samarbete med en rad olika intressenter, medan generalplanens mer resurskrävande delar är i behov av extern finansiering.

Stöd Stiftelsen Nordiska museet

 • Bron kommer att gå över den så kallade Kröningsläktaren mittemot Gustav Vasa-statyn. Fahlander Arkitekters gestaltning av en hängbro är inspirerad av Clasons intresse för ingenjörskonsten.
 • Vi bygger en ny hiss från Stora hallen upp till utställningarna. Bild: Fahlander Arkitekter
 • Vi bygger en ny hiss från Stora hallen upp till utställningarna. Bild: Fahlander Arkitekter
 • Vi bygger en ny hiss från Stora hallen upp till utställningarna. Bild: Fahlander Arkitekter
 • Bakgården 2020
 • Bakgården 2020
 • Bakgården 2020
 • Bakgården 2020
 • Bakgården 2020
 • Bakgården 2016
 • Bakgården 2016
 • Bakgården 2016
 • Bakgården 2016

Före och efter restaurering av museets bakgård, som är utformad i samarbete med Bach arkitekter, Wi landskap, Kungliga Djurgårdens Förvaltning och Länsstyrelsen i Stockholm.

Första kapitlet 2016–2020

Under femårsperioden 2016–2020 realiserades det första kapitlet i utvecklingsarbetet. Fokus har varit öppnandet av museibyggnadens 3500 kvadratmeter stora markplan för publiken och att öppna området längs museets västra fasad. Magasin har flyttats till ändamålsenliga lokaler, publika ytor har renoverats och 2018 öppnade Museibutiken i större lokaler. 

Den 1 juli 2020 öppnade ytterligare tre nyheter som är realiserade i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Statens konstråd, Utbildningsradion och konstnärer och arkitekt från Danmark, Finland och Sverige:

Bron kommer att gå över den så kallade Kröningsläktaren mittemot Gustav Vasa-statyn. Fahlander Arkitekters gestaltning av en hängbro är inspirerad av Clasons intresse för ingenjörskonsten.

 Andra kapitlet 2021–2025

Under femårsperioden 2021-2025 genomförs arbetet med en satsning på en ny stor basutställning på hela plan 4 och en förbättrad besöksupplevelse med bättre tillgänglighet och infrastruktur – delvis med inspiration från Isak Gustaf Clasons ingenjörskonst och arkitektoniska idéer.

Vandra genom femhundra år i en ny stor basutställning

I februari 2024 presenterar Nordiska museet en omslutande museiupplevelse och dynamisk berättelse om vardagsliv och människor i Norden under 500 år. Den nya basutställningen sträcker sig genom hela översta våningen och rymmer cirka 4000 föremål och cirka 1000 bilder fördelade på 27 rum. Museets största utställningssatsning någonsin produceras av Nordiska museet i samarbete med experter från universitet och museer i Sverige och Norden. Den blir en visuell upplevelse och manifestation av Nordiska museets omfattande samlingar formgiven av MUSEEA, som också formgav Arktis – medan isen smälter.

Ny hiss för bättre tillgänglighet på översta våningen

Vi bygger en ny hiss mellan Stora hallen och översta våningen med gott om plats. Hissen bjuder på detaljer ur museets grafiska historia och glimtar av utsikten västerut. Hissen är ritad av Fahlander arkitekter.

Ny bro över Kröningsläktaren

Vi bygger en bro som ger dig tillgänglig väg genom hela översta våningen och en utsiktsplats i byggnadens hjärta. Här får besökaren två utblickar: en mot Gustav Vasa-statyn och en sjöutsikt österut. Gestaltningen av hängbron är inspirerad av Isak Gustaf Clasons intresse för ingenjörskonsten. Bron är ritad av Fahlander arkitekter.

 

image009.jpg

image010.jpg

image011.jpg

 

Vill du veta mer om museibyggnadens historia?

Läs vidare:

 • Nordiska museet – Berättelsen om byggnaden (2016)
 • Nordiska museet – Museibyggnaden  (2017) 
 • Minnets tempel: Isak Gustaf Clason, Nordiska museet och 1800-talets arkitekturvärld (2020)

Den sistnämnda boken är en rikt illustrerad nyutgåva på Nordiska museets initiativ, av professor Johan Mårtelius avhandling från 1987 om museibyggnadens historia och gestaltning med illustrationer från museets arkiv.

Samtliga böcker finns att köpa i Nordiska museets webbutik och i Kafé Lusknäppen.

Läs mer om Minnets tempel här.

_dsc5233.jpg