Nordiska museets visuella identitet

Nordiska museet fyller 150 år 2023 och presenterar en ny visuell identitet med formelement från museibyggnaden och detaljer ur museets rika grafiska arkiv.

Nominerad till Guldägget 2023

Den visuella identiteten är utvecklad i samarbete med designbyrån BOLD och är en av fyra nominerade till Guldägget 2023 i kategorin identitetsdesign. Vi klär steg för steg om hela Nordiska museet i den nya identiteten under vårt jubileumsår 2023. 

Förankring i dåtiden, sikte mot framtiden, mitt i nutiden 

Identiteten har vuxit fram ur inspiration från museets arkiv och byggnadens originalgestaltningar. En viktig pusselbit är ett så kallat fyrpass, ett fyrklöverformat element som ingår i museets originalsigill. Museets arkitekt Isak Gustaf Clason valde i början av 1900-talet att placera fyrpasset i en rakare variant ovanför porträttet av grundaren Artur Hazelius.

En symbol med många möjligheter

Det distinkta fyrpasset blir nu till museets nya symbol och en del av logotypen. Fyrpass förekommer som arkitektonisk detalj under flera stilperioder, men för Nordiska museet blir symbolen som en hyllning till arkitekt Clason.

Symbolen kommer att få fungera som bildram eller mönster i arkitektoniska tillägg som ger nya årsringar till museets byggnader. Den kan också fylla en roll som fokus, ram, nyckelhål, portal – eller spegel bakåt och sikte framåt.

Ett collage med en logotyp, bilder på kataloger, utställningsaffischer och museets byggnadsdetaljer, starka signalfärger blandads med kulturhistoriska sobra färger

Typsnitt från ritningar i ett unikt uttryck

Ordbilden i Nordiska museets nya logotyp kombinerar samtida teckensnitt med museets historiska typografi. Ett gement i bland versaler återkommer i många tidiga ritningar över museet. Det karaktäristiska nedsänkta s:et finns ingraverat i sten och metall i reliefer i museibyggnaden. Resultatet är ett unikt uttryck.

Kulörer från museets egen historia i kontrasterande palett

Den nya färgpaletten består av  faktiska kulörer från material i byggnaden som harmonierar med våra kulturhistoriska miljöer: vinröd ölandsten, ekpartier, ärgat koppartak, grå ståldörrar och varmvit puts. En uppsättning signalfärger kompletterar för kontrast och känsla av samtid. Stiftelsen och våra fem besöksmål – Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik sommarnöje, Härkeberga kaplansgård och museet på Djurgården – får alla sitt eget färgpar.