Norrsken

På Nordiska museet kan du uppleva norrskenet inomhus i vår norrskensinstallation. Men vad är egentligen norrsken?

Norrsken uppkommer när rymdpartiklar kolliderar med jordatmosfären. Partiklarna påverkas både av solen och av jordens magnetfält. Eftersom solens aktivitet varierar, påverkas förekomsten av norrsken. Under de senaste århundradena har solens aktivitet varit hög och möjligheten att se norrsken har därför varit stor. De som levde under senare delen av vikingatiden fick sannolikt inte uppleva norrsken eftersom solens aktivitet var låg då. Samma gällde under 1600-talet.

Norrsken syns tydligast i nordliga områden men kan också upplevas på sydliga breddgrader. Det latinska namnet på norrsken är Aurora borealis. Samma fenomen kan uppträda på södra halvklotet och kallas då Aurora australis. Det gemensamma namnet är Polarsken.

Tusenårig norrskensforskning

Filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr) menade att norrsken uppstod när de övre luftlagren trycktes ihop och tog eld. På 1200-talets mitt beskrivs norrsken i den norska skriften Konungaspegeln. Man föreställde sig att jorden var platt och jordskivan omgiven av hav och haven omgivna av eldar. När eldarnas sken blev så starkt att det speglade sig i havet uppstod norrsken. I Konungaspegeln förklarades även norrsken med att det kom av all frost och is på Grönland.

Sedan 1700-talet har man sökt en vetenskaplig förklaring. Den svenske astronomen Anders Celsius (1701-1744) ägnade norrskenet stort intresse, särskilt efter att ha sett ett norrsken över Ystad i september 1732. Han och hans medhjälpare kom norrskenets elektromagnetiska natur på spåret. Under 1800-talet tävlade nationer om att först hitta gåtans lösning och flera olika teorier såg dagens ljus. Det skulle dock dröja till mitten av 1900-talet och den moderna rymdforskningen till dess att fenomenet kunde ges en välunderbyggd vetenskaplig förklaring.

Norrsken som tecken

Människor tycks alltid ha fascinerats av norrskenet och sökt förklara det. Norrskenet kunde uppfattas som ett dåligt omen – som tecken på kommande faror och hot. Norrskenets skiftande färger och former användes också som väderspåmärke. Några menade att norrskenet också gav ifrån sig ett fräsande ljud. Under 1800-talet beskrevs norrskenet i resehandböcker och presenterades som något som turisten borde se och uppleva. Idag har det blivit en stor turistmagnet och särskilda norrskensresor arrangeras. Till och med särskilda norrskenshotell har byggts.

Visa respekt

Bland människor som levt långt norrut i Norden och i det arktiska området ansågs norrskenet vara något som man skulle möta med respekt. Det fanns olika föreställningar knutna till norrskenet. I den inuitiska föreställningsvärlden kunde norrskenet vara anknutet till tankar om dödsriket och de dödas själar. I den samiska traditionen berättas om hur man borde uppföra sig vid norrsken. Det ansågs riskabelt att härma, vissla eller uttala sig hånfullt om norrskenet. Att respektlöst jojka norrskenet ansågs direkt livsfarligt.