Om arkivet

Redan på 1870-talet lade Artur Hazelius grunden till Nordiska museets arkivaliska samlingar.

Tidigt förvärvades brev och manuskript, folklivsuppteckningar och skråhandlingar. Vid sekelskiftet 1900 utvecklades arkivet som en särskild enhet då arkivhandlingar och bilder skildes från det övriga föremålsbeståndet.

Efter att ha varit inrymt i andra lokaler sedan början av 1990-talet flyttade arkivet tillbaka till museets huvudbyggnad 2015.

Det är ett av Nordens största kulturhistoriska arkiv med närmare 4 000 hyllmeter arkivhandlingar och bildsamlingar som omfattar ca 6 miljoner bilder.