Om arkivet

Redan på 1870-talet lade Artur Hazelius grunden till Nordiska museets arkivaliska samlingar.

Tidigt förvärvades brev och manuskript, folklivsuppteckningar och skråhandlingar. Vid sekelskiftet 1900 utvecklades arkivet som en särskild enhet då arkivhandlingar och bilder skildes från det övriga föremålsbeståndet.

Efter att ha varit inrymt i andra lokaler sedan början av 1990-talet flyttade arkivet tillbaka till museets huvudbyggnad 2015.

Det är ett av Nordens största kulturhistoriska arkiv med närmare 5 500 hyllmeter arkivhandlingar och bildsamlingar som omfattar cirka sex miljoner bilder.

Besök oss

Arkivet ligger i museibyggnaden på Djurgårdsvägen 6–16. Arkivexpeditionen delar disk med biblioteket och finns en trappa ner från museets entrékassa.

Här kan du läsa mer information inför ditt besök till arkivet

Digitala resurser

Du kan söka efter arkivhandlingar i Nationell Arkivdatabas (NAD)

Digitaliserade fotografier och arkivhandlingar finns att söka under Nordiska museet i Digitalt museum

Yttranden

Nordiska museets yttrande över betänkandet ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv" SOU 2019:508 (Dnr. Ku2019/02112/KL)