Outi Pieski

Konstnären Outi Pieski (f. 1973) är boende i Ohcejohka/Utsjoki och Numminen i Finland. Hon arbetar främst med bild- och installationskonst, där konsten ofta tar avstamp i ämnen knutna till den samiska kulturen samt den nordiska naturen i norr. Centrala motiv är samernas historia och framtid, urfolkens rättigheter, naturrelationen och hållbar utveckling. Outi Pieski står för den konstnärliga gestaltningen av den nya entrén, genom konstverket Two Directions. Konstverkets sydsamiska namn är Guektien bïegkese och på nordsamiska Guovtte biggii. Det svenska namnet är Två riktningar.

Tre frågor till konstnären Outi Pieski

1. Hur var det att gestalta "Two Directions"?

För mig är det en stor ära att ha fått detta uppdrag och jag ser det som ett viktigt budskap att Nordiska museet har valt att placera ett samiskt konstverk just här. För mig är museer platser fyllda av magi där du kan känna en stark samhörighet med dina förfäder.

Den visuella utgångspunkten för verket kommer från museets samiska samlingar. Den gamla, samiska dekorationstraditionen är ett språk där varje enskilt element är ett ord. Tillsammans skapar de en sirlig historia om samisk filosofi, kosmologi och liv. Den samiska samlingen kan därför ses som ett bibliotek över samisk kunskap. Konstverket speglar samlingen, som omfattar föremål från flera olika samiska regioner.

Väggarnas utsmyckning hämtar inspiration från sydsamiska dekorationsband, vars diagonala struktur är ett uttryck för flexibilitet och gemenskap, medan den vertikala/horisontella strukturen står för stadga och stabilitet.

Taket är dekorerat med ett mönster från en sydsamisk sked. Den bär på samma kunskap som de heliga trummorna. Det är en fascinerande kombination av heligt och profant, ett högst personligt föremål som används varje dag samtidigt som den bär på en djup kunskap om den samiska världsbilden.

De lyckobringande kulorna, Siella eller Komsekula, finns i stora delar av Sápmi och bärs som ett skydd mot onda andar. Den Heliga Maria och modern Anna är universella arketyper och återfinns i den samiska kulturen som de samiska gudinnorna Sáráhkká and Máttaráhkká.

2. Vad betyder "Two Directions" för dig?

Konstverkets placering i museets entré kan ses som en metafor. Även om nationella museer i allmänhet har flera positiva sidor påminner de oss även om många nationers koloniala historia. Nordiska museet öppnar en ny entré för att välkomna
fler människor till museet. För mig är det ett tecken på repatriering och rematriering. Jag vill att samer ska gå in på museet och känna att det är ett museum för alla, att det även berättar vår historia ur vårt perspektiv. Jag hoppas att det här konstverket kan symbolisera den processen.

I den samiska kulturen finns tre gudinnor: Sáráhkká, Uksáhkká och Juksáhkká. Den nya entrén är en plats för Uksáhkká, som bor vid dörren och representerar övergång och nya begynnelser.


I den samiska kulturen bär föremål på energi och kraft. Energin kommer dels från materialet,  då all materia har sin egen energi, men energin kommer också från den som har tillverkat föremålet. Den som har lagt sin skicklighet, omtanke och kärlek i det, samt från personen som har använt föremålet och levt med det. Kraften kommer ur dess ursprungliga sammanhang. 

3. Vad hoppas du att framtida besökare kommer att tycka om "Two Directions"?

Repatriering betyder ömsesidighet och lika dialog. Det har två riktningar. Den ena är att föremål ska tillbaka till sin ursprungsplats, den andra är att vi alla, även den samiska befolkningen, kan gå in på ett museum och känna att museet är till för alla. Att museet även visar vår historia från vårt perspektiv. Jag hoppas att det här konstverket kan symbolisera den processen.

 

Samtal om Outi Pieskis verk Two Directions på Nordiska museet 7 oktober
Onsdagen den 7 oktober presenterar Outi Pieski ”Two Directions" i ett samtal med utgångspunkt i det nya konstverket.
Samtalet kommer att livesändas och är en del i en serie publika samtal om dekolonialitet och offentlig konst som produceras av Statens konstråd.

Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt.