Rekreation och revolution

På senare år har det handgjorda fått en renässans. I tevesoffor, bloggar och nya tidningar talas om hur det är bra för kroppen och kreativiteten att handarbeta, att "kreativt frosseri" ger vardagsharmoni.

Folk strömmar till butikerna för hobby- och konstnärsmaterial och säger att de ”älskar att pyssla”. Stickkaféer lockar nya och gamla utövare i hela landet. Tusentals handarbetsentusiaster delar med sig av sina alster och idéer på nätet, ett sätt att umgås varhelst man befinner sig. Många ser också det egna skapandet, görandet, som ett sätt att förbättra världen och minska konsumtionen.

7958.jpg

Vad händer när det långsamma broderiet möter ett flyktigt digitalt språk? Runt om i landets bygdegårdar har människor över generationsgränserna träffats för att prata om det som rör sig i livet och brodera sms, för hand och med en omprogrammerad symaskin. Sms:en går från att vara privata meddelanden till att pryda dukar, kuddar och kläder – från att vara flyktiga till att bli bestående. I den mobila syjuntan väcks frågor kring vårt sätt att mötas, kommunicera och uttrycka oss. Människors berättelser från vardagen kopplas ihop.

Tvättlina med maskinbroderade sms tillverkade av deltagare i projektet Trådars mobila syjunta, arrangerad av Bygdegårdarnas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Förbundet Vi Unga, Riksutställningar och Malmö högskola 2011.

Läs mer: http://www.mobilsyjunta.se/