Renässansslott med danska förebilder

Byggnaden med sina tinnar och torn, spiror och höga gavlar, har drag av dansk renässans, som slotten Kronborg och Fredriksborg i Danmark men är också inspirerad av Gripsholm och Vadstena slott i Sverige. Byggnadsstommen är av tegel som klätts med sandsten från Roslagen, fönsteromfattningar och lisener är av  kalksten hämtad  från Öland och Gotland.

Ritning som visar den slutgiltiga exteriören.

Runt den stora tempelliknande porten finns skulpturer och reliefer utformade av konstnären Carl Eldh. I portens gavelformade överstycke sitter en kvinnogestalt på en tron. Hon är en symbol för museet men kanske också för moder Svea. Till henne kommer det svenska folket med gåvor. Över gaveln har den forntida guden Oden intagit tronen, omgiven av ekorrar som här symboliserar de flitiga samlarna, det vill säga de museianställda. Relieferna på basen av de kolonner som omger porten illustrerar basnäringarna jordbruk, bergsbruk, skogsbruk och fiske. Det kvinnliga arbetet representeras av en äldre kvinna som spinner på slända och av en yngre kvinna med ett barn i famnen. Under relieferna kan vi läsa huggna deviser författade av August Strindberg. En devis lyder: Sagor jag täljer att arv de unga minnas må.

Foto tornet under byggnad