Samer idag

Många förknippar samer främst med renskötsel och Lappland. Men så entydig har den samiska identiteten aldrig varit och är än mindre idag.

En del samer vidmakthåller traditionella hantverk, andra sysslar med högteknologisk renskötsel. Ytterligare andra är poliser eller socialarbetare och bor i Jokkmokk, Umeå, Stockholm eller New York, för att bara ta några möjliga exempel. Vissa talar något av de samiska språken, andra inte. Vissa bär kolt vid högtidliga tillfällen, andra inte alls.

hundparkering_web.jpg

taltkata_web.jpg

Alltifrån de första sammanslutningarna till dagens sameting, politiska partier och riksorganisationer har det funnits en samisk rörelse mellan parlament och protest.

demonstr-1993.jpg

Samer  är också ett av världens urfolk. Minst 370 miljoner människor över hela jorden räknas till urfolken. Gemensamt är att de härstammar från grupper som levde i ett visst område vid tiden för erövring eller innan de nutida statsgränserna drogs upp. Idag arbetar dessa grupper genom FN och andra organ för sina rättigheter. Mycket handlar om makten över markområden och naturtillgångar.

magga_kolla_rattighet.jpg