Samiska samlingar – samiskt kulturarv

Det samiska kulturarvet är både materiellt och immateriellt, det finns både i museer och hos enskilda personer. Det omfattar såväl landskap, bebyggelse och andra kulturmiljöer som föremål, berättelser och kunskaper i bland annat renskötsel. En del av det samiska kulturarvet och den samiska historien finns bevarad i museernas samlingar av föremål, bilder, böcker och dokument.

Nordiska museets samling av samiska föremål omfattar över 6 000 inventarienummer. Med samiska föremål avses saker som har tillverkats, ägts och/eller brukats av samer, men även annat som på något sätt har anknytning till samisk historia. Det första samiska föremål som förvärvades till museet, 1872, var ett sydsamiskt, tennbroderat kvinnobälte.

kvinnobalte_nm.jpg

gron_lasso.jpg

Samlingen har sin tyngdpunkt i det äldre materialet: drygt 40 % av föremålen förvärvades före år 1900, endast 15 % är inkomna efter 1950. De mest omfattande föremålsgrupperna är bohag, dräkt, hantverk och personlig utrustning. Samlingen är tillgänglig via DigitaltMuseum. Närmare 200 föremål finns utställda i den permanenta utställningen Sápmi.

I Nordiska museets arkiv finns ett omfattande material om samisk historia, i ord och bild, som minnen och berättelser. Där finns bland annat uppteckningar och fotografier från museets fältarbeten och svar på frågelistor samt. Men också originalmaterial som till exempel den samiske författaren Johan Turis anteckningsböcker och verk av konstnären Nils Nilsson Skum. I museets bibliotek finns en omfattande samling litteratur om samisk historia.

fragelista_renen_web.jpg


mossa_akvarell.jpg

Flera andra museer i Sverige har också samlingar av samiska föremål och berättelser, däribland Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, Norrbottens museum i Luleå, Silvermuseet i Arjeplog och Västerbottens museum i Umeå. Även i andra länder med samisk befolkning och i övriga Europa finns föremål, bilder och dokument med anknytning till samisk historia och kultur.

Referenser

Hammarlund-Larsson, Cecilia. Skärskådad samling. Samiskt kulturarv i Nordiska museet. I Christina Westergren & Eva Silvén, red. För Sápmi i tiden. Stockholm: Nordiska museet 2008, sid 85–106. (Årsboken Fataburen.)

Kuoljok, Sunna. Att göra samiskt kulturarv synligt. I Christina Westergren & Eva Silvén, red. För Sápmi i tiden. Stockholm: Nordiska museet 2008, sid 253–267. (Årsboken Fataburen.)

Ljungdahl, Ewa. Om vi inte syns så finns vi inte. Inspiration och vägledning vid dokumentation av det samiska kulturarvet. Östersund: Gaaltije 2011.

Recalling Ancestral Voices: Repatriation of Sámi cultural heritage

Samiska kulturarv. Tidskriften Västerbotten 2011:1 (Västerbottens museum).