Sigtuna Folkhögskola och Natt på Nordiska museet


Under hösten 2016, 2017, 2018 och 2019 har elever från Sigtuna folkhögskola arbetat med att gestaltat historiska personer och händelser till Halloweenlovets kvällsprogram Natt på Nordiska museet. Under Natt på Nordiska museet får besökaren komma in i ett ”stängt” museum där byggnaden, föremålen och berättelserna blir levande. Målgruppen är främst 6-12 år men även äldre besökare kommer.

Det är lärare Mia Peterson som med sina elever från skolan, utifrån historiska fakta och föremål kopplade till Nordiska museets samlingar, varit med och format programmets karaktärer. Eleverna behöver anpassa sina karaktärer utifrån en hela tiden pågående interaktion med besökarna. Målsättningen med samarbetet mellan Nordiska museet och Sigtuna folkhögskola har varit att skapa en lovverksamhet för barn och ungdomar samtidigt som eleverna får en verklighetsförankring i sina skolämnen.
 

I det här samarbetet får eleverna skapa karaktärer och situationer utifrån ett bestämt innehåll och givna ramar: de ska ge liv åt personer, händelser och väsen ur den svenska historien. Den här utbildningspraktiken är värdefull för eleverna eftersom de ska försöka leva upp till museibesökarnas förväntningar på en spännande upplevelse. Vi ser fram emot genomförandet av Natt på Nordiska.


Sigtuna folkhögskolas idé är att människor ska få möjlighet att pröva, ompröva, upptäcka och erövra kunskap och livsvärden.
 

  • Foto: Nordiska museet
  • Foto: Nordiska museet
  • Foto: Nordiska museet
  • Foto: Nordiska museet