Sigurd Erixon (1888-1968)

Sigurd Erixon på Gotland 1937. Fotograf: Okänd. Nordiska museetSigurd Erixon ledde 1916–34 den på landsbygden inriktade undersöknings- och forskningsverksamheten vid Nordiska museet, varefter han fram till 1955 innehade professuren i folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms högskola. Vid Institutet för folklivsforskning hade Erixon en stor skara medarbetare, engagerade bland annat i det omfattande atlasarbetet. Det grundades på frågelistor till Institutets egna meddelare och resulterade i ”Atlas över svensk folkkultur: materiell och social kultur” (1957). Hans vetenskapliga produktion var mycket stor och till hans viktigaste standardverk hör ”Folklig möbelkultur i svenska bygder” (1938) och ”Svensk byggnadskultur” (1947). Sigurd Erixon kom också att intressera sig för sociala grupper utanför landsbygdssamhället, exempelvis hamnarbetare.

Sigurd Erixons arkiv speglar hans vetenskapliga inriktning och metod med en gigantisk insamlings- och dokumentationsverksamhet. Arkivet omfattar ca 2 500 volymer och är därigenom det utan jämförelse största enskilda arkivet.