Skapande skola


På Nordiska museet finns många möjligheter till roliga och kreativa skapande skola-projekt där eleverna samtidigt får en fördjupad känsla för hur man bodde förr, hur kläderna såg ut och vilken mat man åt.


Foto: Melker Dahlstrand/ Nordiska museet.


Vad är skapande skola?

Skapande skola är ett statsbidrag som finns till för att stärka samverkan mellan kulturlivet och skolan. Målet är att barn och unga ska få möjlighet att ta del av kulturens alla uttrycksformer och på så sätt öka sitt eget skapande. Genom konst och kultur får eleverna ta del av nya perspektiv och får en ökad förståelse för världen de lever i. Bidraget riktar sig mot grundskolans F-9, förberedelseklass och särskola och kan sökas av skolans huvudman. 

Läs mer på Kulturrådets webbplatsHar du en idé till ett Skapande skola- program?

Museets pedagoger kan skräddarsy visningar, program och workshops efter önskemål. Det kan gälla både entimmes visningar eller längre projekt. Vi kan tematisera besöken efter århundraden eller efter ett tema som mode, boende eller folkkonst. På museet finns en stor mängd rekvisitaföremål och rekvisitakläder som man får ta på och klä sig i. Kanske vill ni avsluta ert besök med att göra en historisk catwalk!

Kontakta museet på e-post bokning@nordiskamuseet.se och diskutera ett upplägg med någon av pedagogerna. Museets pedagoger kan även hjälpa till med projektansökan till Skapande skola.