Skapande skola


På Nordiska museet finns många möjligheter till roliga och kreativa skapande skola-projekt. Kombinera en visning med en workshop i vår nyöppnande Ateljé. 


Vad är skapande skola?

Skapande skola är ett statsbidrag som finns till för att stärka samverkan mellan kulturlivet och skolan. Målet är att barn och unga ska få möjlighet att ta del av kulturens alla uttrycksformer och på så sätt öka sitt eget skapande. Genom konst och kultur får eleverna ta del av nya perspektiv och får en ökad förståelse för världen de lever i. Bidraget riktar sig mot grundskolans F-9, förberedelseklass och särskola och kan sökas av skolans huvudman. 

Läs mer på Kulturrådets webbplats

 

Workshop i Nordiska museets ateljé

Vill du och din klass skapa genom återbruk med inspiration från historien? Nordiska museets ljusa ateljé erbjuder skolor kreativa workshops där hållbar skaparglädje flödar. Vi hämtar smarta tips och kloka idéer från de spår som historien lämnat efter sig. 

Teman för Nordiska museets workshops varierar efter säsong, utställning eller aktuella ämnen. De röda trådarna är hantverk, återbruk och hållbarhet – självklart med Nordiska museets otroliga samlingar som inspirationskälla. Ull, trä och metall är exempel på material som finns att arbeta med. Här finns också ett fullt utrustat kök, två stora bord och möjlighet att visa film och bildspel.

En workshop i Ateljén går att boka i kombination till ett skolbesök i Tidsvalvet eller i någon av våra andra uställningar. Museets pedagoger kan skräddarsy program och workshops efter önskemål. Det kan gälla både entimmes visningar eller längre projekt.

Kontakta museet på e-post bokning@nordiskamuseet.se och diskutera ett upplägg med någon av pedagogerna. Museets pedagoger kan även hjälpa till med projektansökan till Skapande skola.