Skolmaterial

Här hittar du skolmaterial kopplat till utställningens teman, som du kan använda före eller efter besöket med din skolklass. I slutet av varje tema hittar du också diskussionsfrågor att ta upp tillsammans i klassrummet. Längst ned på sidan hittar du också Klimatanpassningsspelet, skapat av SMHI. Klicka på rubrikerna för att öppna skolmaterialet på en ny sida.

Arktis och människan

Här kan du lära dig mer om området Arktis. Vad är Arktis och vilka områden räknas till Arktis? Du kan också läsa om hur människor förhållit sig till Arktis, dess is och kyla.

Vatten och is

Här kan du lära dig mer om is. Isen kan vara en tillgång för människan men också en livsfarlig fiende.

Vardagslivet i Arktis: bostad, mat och kläder

Här kan du lära dig mer om bostäder, mat och kläder i det arktiska området. Både hur det var längre tillbaka i tiden men också hur det är idag.

Naturresurser

Här kan du läsa mer om vilka olika naturresurser som finns i det arktiska området, hur de har använts av människor både idag men också förr i tiden.

Klimatångest eller handling

Här kan du läsa om klimatförändringar och klimatångest men också ta del av aktuell forskning om klimatförändringar.


Klimatanpassningsspelet

Klimatanpassningsspelet handlar om att anpassa en stad och dess omgivningar till klimatförändringar.

Utifrån olika klimatrisker som värmebölja eller skyfall ska du som spelare fatta beslut om vad som behövs göras. Kanske behöver du skydda sjukhuset från översvämning, eller minska risken för torka i jordbruket.

Du kan spela på webben eller i Minecraft-miljö, och på svenska eller engelska.
Klimatanpassningsspelet är ett spel utvecklat av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samarbete med Linköpings universitet och gymnasielärare.

Du hittar spelet här Via länken hittar du också utbildningsmaterial kopplat till spelet och de ämnen som tas upp.