Skolmaterial

Här hittar du Nordiska museets studiematerial att arbeta med före, under eller efter ett besök på museet.

Missa inte skolsidan som hör till utställningen Arktis – medan isen smälter, där du hittar quiz, skolmaterial och mycket mer. I fotoskafferiet kan ni utforska bilder ur Nordiska museets arkiv. Välj det material som passar gruppen eller arbetet bäst.