Skolmaterial Tidsvalvet

Tidsvalvet tar upp teman och frågor som har påverkat barn genom historien och som fortfarande är aktuella idag – skolgång och barnarbete, barn i krigstider, sjukdomar och levnadsstandard. Här hittar du material kopplat till Tidsvalvet som du kan använda före eller efter besöket med din skolklass. 

 

Barns rättigheter (PDF) 

Med utgångspunkt i Tidsvalvet och barnkonventionen tar detta studiematerial upp barns rättigheter genom historien och kopplar det till idag. Studiematerialet är uppdelat i 6 kapitel baserat på olika teman. I slutet av varje tema hittar du diskussionsunderlag med uppgifter. Studiematerialet Barns rättigheter är kopplat till läroplanen inom ämnet samhällskunskap samt skolans värdegrund och uppdrag. 

 

Tidslinjen  

Tidslinjen visar några av de största händelserna och förändringarna som skett de senaste 150 åren. Tidslinjen kan användas som referensram och som utgångspunkt för reflektion. Det är mycket att läsa och titta på och ni kan behöva zooma in för att se bättre. Ett tips är att öppna upp tidslinjen i storskärm eller via projektor i klassrummet.