Skolresurser

Tidsvalvet tar upp teman och frågor som har påverkat barn genom historien och som fortfarande är aktuella idag – skolgång och barnarbete, barn i krigstider, sjukdomar och levnadsstandard.

För att lära er mer om och diskutera dessa teman före eller efter ert besök, kan ni använda er av UR:s tv- och radioserie som är inspirerade av verkliga berättelser ur Nordiska museets arkiv. Tillsammans kan klassen också delta i insamlingen Mitt liv, där eleverna själva kan gå till historien.

Mer skolmaterial skapat av museets pedagoger kommer att finnas tillgängligt hösten 2020.