Skolresurser

Tidsvalvet tar upp teman och frågor som har påverkat barn genom historien och som fortfarande är aktuella idag – skolgång och barnarbete, barn i krigstider, sjukdomar och levnadsstandard. Här hittar du material kopplat till Tidsvalvet som du kan använda före eller efter besöket med din skolklass.  

Skolmaterialet Barns rättigheter

Med utgångspunkt i Tidsvalvet och barnkonventionen tar detta skolmaterial upp barns rättigheter genom historien och kopplar det till idag. Materialet är uppdelat i 6 kapitel kopplade till Tidslvavets teman. Längst bak i varje kapitel finns ett diskussionsunderlag med uppgifter. 

Skolmaterialet Barns rättigheter är kopplat till Läroplanen inom ämnet samhällskunskap samt skolans värdegrund och uppdrag. 

Barns rättigheter (PDF) 

Fler skolresurser 

Tidslinjen  

Texter från Tidsvalvet