Slå huvudet på spiken

Spikens huvud är dess övre del, den man slår på när man spikar.

"Slå huvudet på spiken" betyder att träffa rätt, att göra eller säga något träffande, precist och riktigt.