Speak out – Listen up!

Vad går förlorat i gapet mellan den synliga och faktiska migrationen till Sverige?

Närmare 80 procent av de senaste sex årens migration till Sverige faller i skuggan av mediernas rapportering om människor på flykt och är så gott som frånvarande i det offentliga samtalet.

Varför är stora delar av migrationen till Sverige osynlig i debatten och vilka följder får detta? Vad behövs för att vända trenden och vad skulle hamna på agendan om Sveriges nya invånare fick en starkare röst i debatten?

Vad händer när vi börjar tala med i stället för om varandra? Möt personer som har inspirerats av kommunikationssatsningen MIG Talks för att bryta ny mark och sprida en mer mångfacetterad bild av migration och flyktingskap.

Samtal och diskussion med människorna som själva har migrerat, och profiler från akademi, medier, kultur, myndigheter och politiken.

Livesändningen börjar fredag 21 april 15.00–17.30 och går att ses nedan:

Bland deltagarna: Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets vikariande generaldirektör; Sanne Houby-Nielsen, styresman för Nordiska museet; Jonas Engman, etnolog; Lisa Söderlindh, ansvarig för MIG Talks, David Landes, innehållschef the Local; Kristof Tamas, kanslichef på Delegationen för migrationsstudier; Kerstin Brunnberg, f d vd Sveriges Radio mm; Garance Legrand, The Newbie guide to Sweden; Suad Ali, expert Migrationsverket; Mats Nilsson, teamledare Clio Online, Bonnier Education; Helén Nilsson, chef för kommunikationsavdelningen, Svenska institutet; Robert Englund, projektledare Migrationsinfo.se; Karl Dalén, ansvarig för sociala medier, Dagens Nyheter; Maja Dahl, samtalsledare för Podden ”Människor och migration”, Arena Idé; Heike Graf, docent i medier och kommunikation vid Södertörns Högskola; Annika Rosén, docent vid Malmö högskola, Judit Ek, nyhetschef broadcast Svt.

Moderator: Staffan Dopping

Ett arrangemang av: Nordiska museet och Migrationsverket