Sten Didrik Bellander

Sten Didrik Bellander (1921-2001) var med om bildandet av fotografkollektivet Tio fotografer 1958 tillsammans med bland andra Tore Johnson och Hans Malmberg, vilkas arkiv också finns på Nordiska museet. Bellander var då redan en känd fotograf med egen ateljé sedan 1948, där han ägnade sig åt porträtt-, reklam-, mode och industrifotografering.

Bland uppdragsgivarna fanns PUB, Tornbloms annonsbyrå, Tidningen Vi, Femina, Hem och fritid, Svenska Slöjdföreningen och många andra. När det gäller reklambilderna har Kurt Bergengren skrivit att Bellander "hör till den moderna fotografiska reklamens pionjärer i Sverige, men det som gör hans reklambilder lärorika i det här sammanhanget är lika mycket deras allmänmänskliga förtjänster. De har en naturlig spontan livskänsla som tänder och värmer betraktarens sinne, samtidigt som de upplyser om en viss produkt".

Själv sade Bellander att han fotograferade allt från konservburkar till seriösa porträtt. Bäst tyckte han om att fotografera barn, som i motsats till vuxna sällan håller upp en mask.

Se bilder på DigitaltMuseum

Nationella fotografregistret