Stiftelsen Nordiska museets generalplan för museibyggnaden på Djurgården

Stiftelsen Nordiska museet bedriver sin huvudsakliga verksamhet i museibyggnaden på Djurgården. Byggnaden, som ritades av Isak Gustaf Clason och invigdes 1907, har i dag ett stort kulturhistoriskt värde och är därför förklarad som byggnadsminne.

Sedan 2006 förvaltar Stiftelsen Nordiska museet byggnaden i egen regi och som ägare av museibyggnaden står stiftelsen själv för den infrastrukturella utvecklingen såsom tillgänglighet, säkerhet, underhåll och tekniska frågor.

Nordiska museets generalplan

Den infrastrukturella utvecklingen av byggnaden följer sedan början av år 2016 en ”generalplan” framtagen av Nordiska museets ledning i samarbete med Lone Pia Bach, restaureringsarkitekt och professor i arkitektur vid Kungliga konsthögskolan. Den infrastrukturella utvecklingen syftar i huvudsak till att successivt anpassa museibyggnaden till en modern museiverksamhet och en publik tillströmning på upp emot 500 000 besök årligen och att värna och lyfta fram byggnadens särdrag.

Generalplanens ambitioner kan på så sätt liknas vid den nyligen genomförda renoveringen av Nationalmuseum men genomförs utan att stänga museet. För närvarande sker finansieringen genom museets egna resurser och genom samarbete med en rad olika intressenter, medan generalplanens mer resurskrävande delar är i behov av extern finansiering.

Läs mer här.

 • Bakgården 2016
 • Bakgården 2016
 • Bakgården 2016
 • Bakgården 2016
 • Bakgården 2016

Före och efter restaurering av museets bakgård, som är utformad i samarbete med Bach arkitekter, Wi landskap, Kungliga Djurgårdens Förvaltning och Länsstyrelsen i Stockholm.

Första kapitlet 2016–2020

Under en femårig period 2016–2020 har första kapitlet i det systematiska utvecklingsarbetet realiserats. Fokus har varit öppnandet av museibyggnadens 3500 kvadratmeter stora markplan för publiken och att öppna området längs museets västra fasad. Magasin har flyttats till ändamålsenliga lokaler, publika ytor har renoverats och 2018 öppnade Museibutiken i större lokaler. 

Den 1 juli 2020 öppnar ytterligare tre nyheter som är realiserade i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Statens konstråd, Utbildningsradion och konstnärer och arkitekt från Danmark, Finland och Sverige:

 • En välkomnande bakgård med sommarkafé i byggnaden Lusknäppen och uppförandet av bronsskulpturen av hunden Sickis. Läs mer här.
 • Ny entré och konstverket Two Directions som tillsammans med konstverket Birds in the earth båda tillför museibyggnaden en samisk kulturhistorisk dimension och sätter tonen för museibesöket. Entrén leder direkt in till garderober, hissar och markplanets ytor för särskilda publika aktiviteter: Museibutiken, bibliotek/arkiv, samlingssal, hörsal och Tidsvalvet. Härmed realiseras ett gammalt och efterlängtat önskemål om en entré från väst och utan trappor. Läs mer här.
 • Barn- och ungdomssatsningen Tidsvalvet. Läs mer här.

planskiss_mer_farg.jpg

Andra kapitlet 2021–2025

Under femårsperioden 2021–2025 planeras för en förbättrad besöksupplevelse med bättre tillgänglighet och infrastruktur samt renovering och framtagande av historiska miljöer längs framsidan enligt Isak Gustaf Clasons ursprungsidé.

Just nu arbetar museet med sin största utställningssatsning någonsin - en ny basutställning som planeras att öppna 2023 i samband med museets 150-årsjubileum. Med utställningen vill vi ge besökaren en bred bild av vardagen i Norden över 500 år. Målet är att skapa en dynamisk berättelse om svensk kulturhistoria ur ett nordiskt och globalt perspektiv sett ur museets samlingar och arkiv tillsammans med ny forskning.

image009.jpg

image010.jpg

image011.jpg

 

Vidare läsning

För vidare läsning om museibyggnadens historia, hänvisas till böckerna 

 • Nordiska museet – Berättelsen om byggnaden (2016)
 • Nordiska museet – Museibyggnaden  (2017) 
 • Minnets tempel: Isak Gustaf Clason, Nordiska museet och 1800-talets arkitekturvärld (2020)

Den sistnämnda boken är en rikt illustrerad nyutgåva på Nordiska museets initiativ, av professor Johan Mårtelius avhandling från 1987 om museibyggnadens historia och gestaltning med illustrationer från museets arkiv.

Samtliga böcker finns att köpa i Nordiska museets webbutik och i Kafé Lusknäppen.

Läs mer om Minnets tempel här.

_dsc5233.jpg