Studiehandledningar


Här kan du hitta studiehandledningar att använda inför, under och efter ert besök i Nordiska museets utställningar. 
 

Elever sitter i bänkar och lyssnar på rullbandspelare. Foto: Karl Heinz Hernried/ Nordiska museet.

 

Come to Norden 

 

Ett pedagogiskt material för reseaffischutställningen Come to Norden. Materialet är gjort med Agenda 2030 i åtanke. Här finns förslag på diskussionsfrågor och aktiviteter som låter eleverna fundera kring klimatvänligt resande, jämlikhet, jämställdhet och hållbara innovationer.

Arktis – medan isen smälter


På utställningssidan för Arktis – medan isen smälter finns en mängd material som riktar sig till skolor. Här hittar du skolmaterial på några av utställningens teman, ett quiz samt tips till dig som lärare om hur du kan arbeta med utställningen. 

Tidsvalvet 

På Tidsvalvets skolsida hittar du skolmaterial som belyser barns historia. Här hittar du berättelser och föremål från barns histora, en tidslinje, bildspel samt ett studiematerial med utgångspunkt i barnkonventionen. Här finns också tre elevuppgifter som utgår från tre livsöden ur Tidsvalvet –  Ainas, Felix och Intos berättelser. Uppgifterna har kopplingar till läroplanen för år 4–6 i ämnena Historia, Svenska och Svenska som andraspråk.

 

British så in i Norden

En studiehandledning för utställningen British så in i Norden.  


Jakten på det hemliga ordet

En klurig ordjakt till utställningen British så in i Norden


Folkhemsperioden

En lärarhandledning om folkhemsperioden. 

Se klippet Anita och Ingvar – Minnen från folkhemsperioden som inkluderas i lärarhandledningen:

 

 

Traditioner

En studiehandledning för utställningen Traditioner.