Svenskens 100 år – Känn dig själv

1973 firade museet 100 år. Jubileets höjdpunkt var öppnandet av utställningen Svenskens hundra år – Känn dig själv.

1973, jubileumsåret, startade med utställningen Så började vi. Artur Hazelius och hans museum. Nya souvenirer togs fram, föreläsningssalen fick ny teknisk utrustning och belysningen utanför museet förbättrades. En mängd föreläsningar och seminarier följde, både för museifolk och för den allmänna publiken.

Men höjdpunkten för jubileumsåret var utställningen Svenskens 100 år – Känn dig själv som öppnade 24 oktober. Det var planerat att Livrustkammaren, som då hade sina samlingar utställda i den södra delen av Nordiska museets hall, skulle flytta ut. Dålig ekonomi förhalade flytten och sent i planeringen blev det klart att den inte kunde genomföras. Ett tag var tanken att flytta utställningen till det inte helt färdigbyggda Kulturhuset vid Sergels Torg, men även i det fallet satte ekonomin käppar i hjulet. Så utställningen, som blev museets dittills största, byggdes runt Livrustkammarens samlingar. Festligheterna vid öppningen fördelades på flera dagar. Den stora museisöndagen 28 oktober var för allmänheten och museet var öppet klockan 10 – 21. Under den dagen kom nästan 10 000 besökare.

Utställningen

Utställningen var en vandring genom den svenska historien med start 1873. Husfasader, interiörer, affärsgata och en järnvägsstation fanns med. En borgerlig salong och storstadens enrummare för fattiga arbetare – det var otroligt mycket som rymdes i utställningen. Det berättades om emigrationen till Amerika, kampen för rösträtt och bättre arbetsförhållanden. Utställningen var trång, spännande och fylld av föremål. Det inledande rummet var en ladugård med kossa och där sprayades det regelbundet med doft av ko och dynga. Den doften har fastnat i minnet på många besökare! Just det myllrande och omväxlande och blandningen av fattiga och rika, land och stad gjorde utställningen uppmärksammad av press och populär hos besökarna.

Under året hade museet 224 438 besökare mot 141 685 året före.

"Känn dig själv" är Nordiska museets motto och logotyp. Det valdes av Artur Hazelius och formgavs av museets arkitekt Isak Gustaf Claesson 1880.

Källor

Svenskens 100 år – Känn dig själv. Utställningskatalog.
Nordiska museet under 125 år. Red. Hans Medelius, Bengt Nyström och Elisabeth Stavenow-Hidemark. Nordiska museets förlag.