Tack till...

...det stora antal forskare från hela Norden, både humanister och naturvetare, som generöst har delat med sig av sin forskning i seminarier, föredrag och nyskrivna texter till utställningen samt den kommande publikationen Arktiska spår: natur och kultur i rörelse.

Referensgrupp

När det gäller arbetet med utställningen riktas särskilt tack till de forskare och museikolleger som ingått som kritiska vänner i referensgruppen:

Martin Appelt, senior forskare och intendent, Nationalmuseet, Köpenhamn

Kjell-Åke Aronsson, forskare, Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk

Dag Avango, professor i historia, Luleå tekniska universitet och forskare knuten till Kungliga tekniska högskolan

Christina Fredengren, arkeolog vid Stockholms universitet samt forskningschef, Statens historiska museer

Margrét Hallgrímsdóttir, museichef, Nationalmuseet i Reykjavik

Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet och föreståndare för Bolincentret för klimatforskning

Anna Laine, antropolog och konstnärlig forskare, Stockholm

Annika E. Nilsson, forskare vid Kungliga tekniska Högskolan och professor-II, Nordlandsforskning, Norge

Daniel Thorleifsen, direktör för Grönlands nationalmuseum och arkiv i Nuuk
 

Samtidsdokumentationer från Arktis

Varmt tack till alla bidragande forskare och andra medverkande, som i utställningens dokumentära filmer delat med sig av sina erfarenheter. Tack till Camilla Andersen, som filmat och klippt, och till Serge Martynov, som gjort kartanimationerna. Tack också till Nordisk Kulturfond med vars stöd filmerna producerats. 

Abisko, Sverige 

Faktagranskning: Kjell-Åke Aronsson, Ájtte - Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Fotografi och skiss av arkeologiska fynd: Mads Skoland och Isse Israelsson.

Medverkande:
Kerstin Lidén, professor i arkeologi, Stockholms universitet.

Tack till:
Kulturhistorisk museum, Oslo
Oslo universitet

Arjeplog, Sverige

Manus: Flora Bartlett, doktorand i visuell antropologi, Goldsmiths, University of London (Chase-praktikant vid Nordiska museet 2018-19).

Medverkande:
Åse Sundström

Tack till:
Biltest
Lapland Ice driving

Laevas sameby, Sverige

Medverkande:
Niila Inga. Renskötare i Laevas sameby
Gunhild Rosqvist, professor i naturgeografi, Stockholms universitet

Nautanen, Sverige

Voice-over: Dag Avango, professor i historia, Luleå tekniska universitet, knuten till Kungliga tekniska högskolan.
Bilder från det historiska Nautanen: Gellivare bildarkiv

Medverkande:
Dag Avango, professor i historia, Luleå tekniska universitet, knuten till Kungliga tekniska högskolan.

Tack till:
Camilla Winqvist, doktorand i historiska studier, Kungliga tekniska högskolan. 

Longyearbyen, Svalbard, Norge

Medverkande:
Silje Solend, bofast i Longyearbyen
Erik Schytt Holmlund, student Longyearbyen
Kim Holmén, Internationell chef, Norska polarinstitutet
Benjamin Vidmar, grundare av Polar Permaculture.

Vatnajökull, Island

Medverkande:
Johannes Theodorus Welling, doktorand, Islands universitet.
Haukur Ingi Einarsson, guide, Glacier Adventures
Floris Henri Flo, guide, Glacier Adventures
 

Externt producerad dokumentärfilm

Clyde River, Kanada

Foto och klippning: Camilla Andersen
Producent: Camilla Andersen
Kartanimation: Serge Martynov

Medverkande:
Jerry Natanine, invånare i Clyde River

Jamal, Ryssland

Foto: Dmitry Arzyutov, Kunstkamera, St. Petersburg. Doktorand, Kungliga Tekniska Högskolan.
Manus: Dmitry Arzyutov, Kunstkamera, St. Petersburg. Doktorand, Kungliga Tekniska Högskolan .
Redigering och klippning: Nordiska museet
Musik: Tatiana Lar
Voice-over: Tatiana Lar

Medverkande:
Venera Okotetto
Roman Okotetto
Vasiliy Yaungad
Artur Yaungad
Igor Okotetto
Konstantin Yaptik
Albert Okotetto
Alexei Vengo
Tatiana Yaungad
Tatiana Nomokonova

Samt hundarna Tetko, Puru, Lapa, och Ikcha

Qaanaaq, Grönland

Projektet Piniariarneq är en del av NOW-projektet (2014-2017) vid Köpenhamns universitet och Århus universitet.

Foto: Filmad av 17 lokala fångstmän i samarbete med Janne Flora, docent i antropologi, Århus universitet och Astrid Oberborbeck Andersen, forskarassistent i socialantropologi, Ålborgs universitet. 

Qillaq Danielsen
Kristian Eipe
Markus Hansen
Olennguaq Kristensen
Mamarut Kristiansen
Mads Ole Kristiansen
Naimanngitsoq Kristiansen
K’ulutana Kvist
Minik Larsen
Niels Miunge
Storm Odaq
Avigiaq Petersen
Aaqqiunnguaq Qaerngaaq
Ilannguaq Qaerngaaq
Tobias Simigaq
Thomas Qujaukitsoq
Odaq Tivnaaq

Skolt Sámi Area, floden Näätämö  (Neidenälven på svenska), Finland

Producent: Snowchange Cooperative.

Foto och ljud: 
Petri Mentu
Susanna Rauno
Markus Moshnikoff
Pauliina Feodoroff
Stina Roos

Regissör: Pauliina Feodoroff
Klippning: Pauliina Feodoroff
Kameraassistent: Minna Moshnikoff
Teknisk assistans och färgkorrektion: Peik Westerholm

Medverkande:
Elli Fofonoff
Vladimir Feodoroff
Risto Semenoff
Juha Feodoroff
Markku Porsanger
Janne Raassina
Kaisu Mustonen
Tero Mustonen
Pauliina Feodoroff
Petteri Feodoroff
Raimo Moshnikoff
Arttu Niemenmaa
Minna Moshnikoff

Deltagare vid seminarieserier på Nordiska museet 2017-2018

Hallwylska mångvetenskapliga seminarierna om geo-kulturella förändringsprocesser i Arktis genomfördes vid Nordiska museet som ett sätt att skapa nya forskardialoger och samtidigt få inspiration och kunskap som förarbete till utställning och publikation. Arbetet med seminarieserien leddes av Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor, och arrangerades i samarbete med Stockholms universitet. Tack till alla deltagare.

Arktiska spår: Polarexpeditioner (2017-03-08)

Nina Kirchner, glaciolog och föreståndare för Bolincentret, Stockholms universitet 
Bea Uusma, författare
Peder Roberts, historiker, Kungliga tekniska högskolan

Plats och rumslighet (2017-03-16)

"Speed lectures" om avgränsningar och visualiseringar av Arktis, med inviterade forskare och sakkunniga från museer.

Arktiska spår: Gruvor i norr (2017-04-05) 

Ett samtal om Arktis som resurslandskap och hotade hem med:

Ann-Helen Laestadius, författare, Kiruna
Joakim Mansfeld, geolog, Stockholms universitet
Dag Avango, historiker, Luleå tekniska universitet (knuten till Kungliga tekniska högskolan)
Anna Storm, kulturgeograf, Stockholms universitet

Tid och tidlöshet (2017-04-20)

Lars-Erik Larsson, Zoolog, Skansen och Biologiska museet
Johan Redin, filosof
Christina Fredengren, arkeolog vid Stockholms universitet samt forskningschef, Statens historiska museer

Natur och kultur (2017-05-11)

Thomas DuBois, folklorist, University of Wisconsin-Madison
Håkan Tunón, etnobiolog, Centrum för biologisk mångfald, Statens lantbruksuniversitet

Naturtid och kulturtid: klimatkrisens temporaliteter (2017-09-21)

Kyrre Kverndokk, kulturvetare, Universitet i Bergen
Kjell Bolmgren, växtekolog, Statens lantbruksuniversitet

Arktiska spår: Isen smälter! (2017-10-04)

Humanister och naturvetare om den mänskliga arten och hennes hotade hem. Aktuell forskning i skärningspunkten vatten, jord, is och människa.

Sverker Sörlin, miljöhistoriker, Kungliga Tekniska högskolan
Martin Jakobsson, maringeolog
Kerstin Lidén, arkeolog, Stockholms universitet

Arktiska spår: Klimatförändringar, människa och djur (2017-11-08)

Vittnesmål och perspektiv från två forskningsstationer i Arktis: svenska Sápmi och Sibirien.

Gunhild Rosqvist, naturgeograf och föreståndare för Tarfala forskningsstation
Niila Inga, renskötare och talesman, Laevas sameby
Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Ryssland 

Naturbild och kulturbild: om postnomadiska landskap och andra fotografiska försvinnanden (2017-11-16)

Eva Silvén, etnolog, tidigare intendent vid Nordiska museet
Emma Göransson, konstnärlig forskare, Arkitektur- och designcentrum

The Arctic as a Human Frontier: the Case of Thule, Northwest Greenland (2018-03-15)

Kirsten Hastrup, antropologi, Köpenhamns universitet
Vladislava Vladimirova, kulturantropolog, institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Uppsala universitet

Rörelser 1: Klimat- och fjällturistiska stigar. Om turism och det föränderliga arktiska landskapet (2018-04-19)

Dieter Müller, kulturgeograf och turistforskare, Umeå universitet
Daniel Svensson, miljö- och idrottshistoriker, Chalmers Tekniska högskola

Rörelser 2: Migration och mobilitet idag och under mesolitikum (stenåldern i Skandinavien) (2018-05-17)

Jan Storå, arkeolog, Stockholms universitet
Janne Flora, antropolog, Århus universitet och Astrid Oberborbeck Andersen, socialantropologi Ålborgs universitet

Utställningsworkshop med koordinator Jon Johansson, Nordiska museet, och inviterade kritiska vännerna antropolog och konstnärlig forskare Anna Laine, glaciolog Nina Kirchner samt arkeolog och humanekolog Christina Fredengren.

Långivande museer

Grönlands Nationalmuseum och arkiv i Nuuk

Nationalmuseet i Köpenhamn

Statens museer för världskultur

Naturhistoriska riksmuseet

Statens historiska museer

Skogsmuseet i Lycksele
 

Övriga långivare

Polarforskningssekretariatet

Kungliga tekniska högskolan
 

Utställningsform 

Utställningsformgivare:  MUSEEA; Sofia Hedman och Serge Martynov

Utställningens grafiska design: MUSEEA; Sofia Hedman och Serge Martynov

Korsstygn och pärlskulpturer: Anastasya Martynova

Höskulpturer: MUSEEA och Anastasya Martynova

Design av framtidspaviljongen: Nordiska museet

Projektioner i tak: Jesper Wachtmeister

Projektioner isberg: David Giese

Filmfotograf: Camilla Andersen

Finansiellt stöd: FORMAS

Projektet är delfinansierat av FORMAS, för att skapa en utställning där forskning, form och visuell teknik ger besökaren en unik museiupplevelse.